Onsdag 4. mars 2020
Årelating

• Regjeringen vil opprettholde dagens tingretter, men fratar dem selvstendigheten. Antallet rettskretser reduseres fra 60 til 22. Det betyr at de lokale tingrettene ikke lenger har en egen sorenskriver. To av tre sorenskrivere forsvinner. I Østfold skal for eksempel tingrettene i Moss, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad legges under en felles ledelse. På Helgeland blir Rana, Alstadhaug og Brønnøy tingrett slått sammen. I dag er det stedlig ledelse i hver av tingrettene med egen sorenskriver. Ole Gustav Narud i Lokalsamfunnsforeningen har i Nationen påpekt at dette vil føre til at færre saker blir ført i tingrettene som ligger lengst unna «hovedkontoret». Juristene vil i økende grad bosette seg der den felles ledelsen er lokalisert. Advokatfirmaer vil følge etter. I stedet for lokal myndighetsutøvelse vil det bli vanlig å kjøre ut fra «hovedkontoret» til de lokale tingrettene for å opprettholde en ferniss av lokal tilstedeværelse. Emilie Enger Mehl (Sp), som sitter i justiskomiteen på Stortinget, sier til NTB at færre soren­skrivere også vil føre til at de blir mer bundet opp av administrative oppgaver. De får mindre tid i retten. Å fjerne sorenskriveren fra tingrettene vil bety at institusjonen, det rettsfaglige miljøet, blir svekket. Makta vil flyttes oppover i systemet til Domstolsadministrasjonen.

• De lokale tingrettene er en viktig del av den norske samfunnsveven. Det finmaskede nettet av tingretter gir byer og tettsteder en viktig rolle i den offentlige myndighetsutøvelsen. Det bidrar også til et variert arbeidsliv over hele landet. Når regjeringen nå vil frata tingrettene en stedlig ledelse, vil det i neste omgang følges opp av krav om nedlegging. Det vil argumenteres med at utgiftene til vedlikehold, reingjøring og husleie blir for store. Norge trenger ikke ytterligere sentralisering, men en styrking og videreutvikling av offentlige funksjoner, tjenester og arbeidsplasser – ikke bare i de største byene, men også i mindre og mellomstore byer. Regjeringens forslag om å fjerne den stedlige ledelsen, sorenskriverne, ved to av tre av tingrettene, vil svekke deres uavhengige rolle og invitere til langsom årelating.

Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...