Lørdag 29. februar 2020
HETT TEMA: I lokalene til Oslomets campus på Kjeller utenfor Lillestrøm smir produksjonsdesignstudent Ludvig Juul sammen en legering av damaskusstål mens jernet er varmt. Snart kan dette studiestedet være historie om universitetsstyret følger rektor Curt Rices anbefaling om samlokalisering av Oslomet i Oslo.
Om to uker skal styret ved Oslomet avgjøre om storbyuniversitetet fortsatt skal ha en campus på Kjeller:
Smir sammen Oslomet
KRITISKE: Vernepleierstudentene Mariann, Marte og Marita ville ikke studert på Oslomet om de hadde måttet reise inn til Oslo sentrum.
Oslomets campus på Kjeller kan bli flyttet inn til Oslo sentrum. Ordføreren i Lillestrøm kommune mener det gjennom flere år har foregått en «styrt avvikling» av studie­stedet.

akademia

Det er mandag morgen ved Oslomets filial på Kjeller utenfor Lillestrøm. Bak glassbygget som er i ferd med å våkne til liv, ligger det store åkerlapper som bader i sol. Oslomet-logoen som henger over svingdøra ved hovedinngangen, virker noe malplassert. Det er noe med semantikken som ikke stemmer. Omgivelsene er ikke spesielt metropolaktige.

Den hardtarbeidende svingdøra gjør derimot jobben sin. I taktfast tempo sluser den folk inn i bygget, som huser i alt 200 ansatte og 3000 studenter. Men snart kan svingdøra gå inn i en lang­varig hvile­modus.

For om to uker skal universitetsstyret etter planen ta stilling til om Oslomets campus på Kjeller skal bygges ut eller flyttes til Oslo sentrum. Spørsmålet koker ned til om universitetet skal forlenge leie­kontrakten på Kjeller fram til 2043 eller ikke.

Fakta

Oslomet:

• Oslo Metropolitan University (Oslomet) er et universitet med hovedcampus i Oslo. De tilbyr et bredt spekter av profesjons­utdannelser.

• Het tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Fikk universitetsstatus i 2018.

• Oslomet har også campuser i Sandvika og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

• I fjor ble det kjent at Oslomet ikke vil ha campus i Sandvika etter 2021.

• Om to uker skal universitetsstyret ved Oslomet ta stilling til om campusen ved Kjeller skal videreføres eller flyttes til Oslo sentrum.

– En helt annen stemning

Rektor Curt Rice ved Oslomet har signalisert at han vil gå for samlokalisering i Oslo sentrum. Det vil si at han vil samle hele «butikken» i Pilestredet. Det gir flere muligheter for «faglige synergier, gevinster og organisasjonsutvikling», skriver rektoren i et brev til styret.

Dermed har Oslo-universitetet kastet seg på en sentraliseringstrend som de siste årene har herjet i norsk akademia. I 2015 lanserte regjeringen sin strukturreform, som de siste årene har ført til at en rekke høyskoler og universiteter er blitt slått sammen. Målsettingen har vært å skape færre, men sterkere institusjoner. Utenfor svingdøra på Campus Kjeller står de tre vernepleierstudentene Marita Tariq, Mariann og Marte.

Den framtidige skjebnen til studiestedet er et hett samtale­emne.

– Jeg hadde ikke gått på vernepleierstudiet om jeg hadde måttet reise inn til Oslo sentrum, sier Marte og får anerkjennende nikk fra de to andre.

For dem handler lokalisering om mer enn «faglige synergier». De forteller om betydningen av kort reisevei og parkeringsmuligheter.

– Det er flere av oss som bor landlig til, og det betyr at det kan være vanskelig å bruke kollektivtransport, sier Marte.

Alle de tre vordende vernepleierne har også vært på besøk i Pilestredet. Det frister ikke til gjentakelse.

– Der er det en helt annen stemning. Å gå gjennom lokalene i Pilestredet er som å gå gjennom en flyplass. Grusomt. Jeg ville ikke fått meg utdanning om det ikke hadde vært et studiested på Kjeller. Så enkelt er det, sier Marita Tariq.

Frykter for rekruttering

På et kontor drøye tre kilometer unna, i Lillestrøm sentrum, sitter ordfører Jørgen Vik (Ap). Han leder nyvinningen Lillestrøm kommune, som så dagens lys ved årsskiftet – og som er en sammen­slåing av tre tidligere Romerikskommuner.

I ei skål på møtebordet ligger det håndfaste bevis på sammenslåingen. Mørk sjokolade innpakket i papir prydet med det nye kommunevåpenet.

Det er lett å tenke at Vik er en varm tilhenger av samlokaliseringer, men slik er det ikke. Nå er han bekymret. Han snakker om at det gjennom flere år har vært manglende vilje til å satse på Kjeller som campus, og snakker om en «styrt avvikling».

– Det er av stor verdi for både Lillestrøm by og Romeriksregionen at det ligger et universitet her.

Heller ikke for ordføreren handler lokaliseringsspørsmålet om interne prioriteringer ved Oslomet.

– Dette er i høyeste grad et politisk spørsmål. Vi snakker om en institusjon som skal utdanne befolkningen, men som også skal være med på å sikre oss tilgang til arbeidskraft.

Han viser blant annet til kommunens behov for sykepleiere og vernepleiere til kommunens ulike omsorgsinstitusjoner.

– Vi er redd for at rekrutteringssituasjonen innen disse yrkene vil forverres om Oslomet samlokaliseres i Pilestredet. Det har vist seg mye enklere for Akershus universitetssykehus å rekruttere sykepleiere som er utdannet på Kjeller, enn dem som er utdannet i Oslo, sier Vik og legger til:

– Dessuten forstår jeg ikke hvordan Oslomet skal få plass til alle sammen i et allerede overfylt campus om det blir samlokalisering i Pilestredet.

– Delvis pulverisert

Apropos plass. Tilbake på Kjeller er det full aktivitet i verkstedlokalene til Institutt for produktdesign. Det er et plasskrevende fag som blant annet har ei egen smie og som bruker flere avanserte maskiner for 3D-printing.

Akkurat nå er førsteamanuensis Kristin Andreassen i ferd med å instruere student Victoria Phan, som printer ut en krukke i keramikk.

– Vi har helt fantastiske og unike fasiliteter her, sier Andreassen, som pendler fra Karlstad i Sverige for å arbeide på Kjeller.

– Vi kommer neppe til å få med oss alt utstyret om det blir samlokalisering i Pilestredet.

På et kontor noen etasjer lenger opp sitter Torgrim Eggen, universitetslektor og studieleder i produktdesign. Han er ikke spesielt overrasket over at hele institusjonen nå kan bli flyttet til Kjeller.

– Det er mye lenger fra Oslo til Kjeller enn det er fra Kjeller til Oslo, vet du.

Ifølge Eggen har det foregått en gradvis utarming av Kjeller etter at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen i 2011.

– De administrative ressursene her på Kjeller ble umiddelbart flyttet inn til Pilestredet. Etter hvert ble også flere av fagmiljøene sakte, men sikkert flyttet inn til Oslo. Dermed ble også universitetsmiljøet her på Kjeller delvis pulverisert.

Sendte bekymringsmelding

I fjor sendte Eggen og flere andre ansatte ved Campus Kjeller en bekymringsmelding til ledelsen ved Oslomet. Her uttrykte de sin skuffelse over at universitetsledelsen ikke har gjort mer for å satse på Kjeller som studiested.

I bekymringsmeldingen listet de opp en rekke studieprogrammer og administrative funksjoner som enten er blitt flyttet til Oslo eller lagt ned.

Eggen viser til intensjonsavtalen som ble inngått i 2008, i forkant av fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo.

Her står det følgende: «De to stedene for lokalisering som finnes i dag, skal videreføres, og framtidig vekst i antall studieplasser skal skje ved begge studiestedene».

– Det som har skjedd på Kjeller etter denne sammenslåingen, er et direkte brudd med intensjonsavtalen, sier Eggen.

I 2015 satt han i et utvalg som skulle undersøke hvordan Kjeller kunne styrkes som studiested. Utvalgets arbeid munnet ut i en rapport på femti sider hvor de kom med flere konkrete anbefalinger.

Blant annet handlet det om å bedre studentens bosituasjon og etablere en ny campus sentralt i Lillestrøm.

– Den rapporten ble raskt lagt i skuffen av rektoratet, sier Eggen.

– Betyr det at du nå har resignert?

– Ja, i den forstand at jeg ikke greier å bruke mye tid og krefter på denne samlokaliseringsdebatten. Min erfaring er at det ikke er noe poeng å legge ned mye energi i slike prosesser fordi det arbeidet man gjør, sjelden fører noen vei, sier Eggen og nikker mot rapporten fra 2015 som ligger foran ham på skrivebordet.

– Det at man ikke engang blir lyttet til, gjør at man blir litt desillusjonert.

Samtidig kommer han med ei breiside mot de lokale politikerne som nå har engasjert seg i spørsmålet.

– Hvorfor har de ikke gjort noe med dette tidligere? Hadde vi fått et nytt campusbygg sentralt i Lillestrøm og bedre bofasiliteter for studentene, så ville vi neppe vært i denne situasjonen.

Klager på trafikkork

Oslomet styres av lingvisten Curt Rice, som har sittet i rektorstolen siden 2015. I løpet av hans tid har den tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomgått en overhaling. Institusjonen har fått universitetsstatus og er blitt omdøpt til «Oslomet – Storbyuniversitetet» – et navn med både urbane og internasjonale undertoner.

Rice har nettopp lagt siste hånd på vedtakssaken som han skal fremme for universitetsstyret 12. mars. Han bekrefter at spørsmålet om hvorvidt Oslo­met skal forlenge sin leie­kontrakt på Kjeller, etter planen skal avklares om to uker. Rice legger ikke skjul på at vedtaket – uansett utfall – vil få store konsekvenser for universitetet.

– Hva er grunnen til at du selv går inn for samlokalisering i Pilestredet?

– For meg er handler dette primært om faglige hensyn og synergier. Vi ønsker oss mer samarbeid på tvers av fag­områdene her på Oslomet, og da kan en samlokalisering være nyttig, sier Rice.

– Dessuten ligger bygget på Kjeller usentralt til. De som jobber der, forteller om trafikkork gjennom Lillestrøm og dårlig kollektivtilbud. Det er heller ingen infrastruktur med butikker eller kafeer i nærheten, noe som kan bidra til et levende miljø.

Mange stiller seg spørsmålet om hvordan Rice skal få plass til alle ansatte og studenter i Pilestredet. Det er en utfordring rektoren møter på offensivt vis.

– Jeg mener dette langt på vei kan gjøres med den eksisterende bygningsmassen. Vi har mye å gå på og kan bruke plassen vi har til rådighet, mer effektivt.

– Norges svar på MIT

Rektor Rice vil derimot ha seg frabedt antydningene om at Oslomets studiested på Kjeller skal ha vært gjenstand for en «styrt avvikling».

– Det er en konspiratorisk påstand uten rot i virkeligheten, sier Rice, som også avviser at samlokaliseringen skulle være et brudd med intensjonsavtalen fra 2008.

Rektoren viser til at avtalen også åpner for omfordeling av virksomhet mellom institusjonene, så sant den er «meget godt begrunnet».

– Dette med intensjonsavtalen kommer opp nå bare fordi folk ikke liker tanken på at vi skal flytte virksomheten til Oslo.

Han understreker at Oslomet fremdeles har et ansvar for å ivareta kunnskap og kompetanse i regionen rundt Kjeller.

– Vi skal for eksempel videreutvikle samarbeidet med Ahus og beholde praksisplasser for flere av utdanningene våre på Romerike.

På rådhuset i Lillestrøm virker det ikke som om ordfører Vik slår seg til ro med forsikringene fra Rice. Fra kontoret sitt har han panoramautsikt til togene som med imponerende effektivitet frakter både arbeidskraft og studenter fra Lillestrøm til Oslo gjennom Romerikstunnelen.

– Bestemmer Oslomet seg for å bli på Kjeller, kan de bli Norges svar på MIT, sier Vik, som ikke nøler med å trekke paralleller mellom det berømte amerikanske forskningsinstituttet MIT og teknologimiljøet på Kjeller.

– Hvis Oslomet ønsker å være et sterkt universitetet på teknologi, har de andre sterke fagmiljøer rett utenfor døra her på Kjeller, som Institutt for energiteknikk og Institutt for luftforskning. Dette er jo et av de viktigste kunnskapsmiljøene i hele landet.

– Har dere vært for passive rundt spørsmålet om Oslomets tilstedeværelse på Kjeller?

– Vi kunne sikkert gjort mer. Men historie er historie. Vi er i hvert fall ikke passive nå.

Smia blir ikke med

I verkstedlokalene til institutt for produktdesign på Kjeller har førsteårsstudenten Ludvig Juul fyrt opp smia. Det er en innretning som etter all sannsynlighet blir stående igjen på Kjeller om det blir samlokalisering i Pilestredet i Oslo.

Akkurat nå er han i ferd med å smi sammen to solide stålplater. Det er ingen enkel oppgave, men ved iherdig innsats fra studenten og høy temperatur i flammehavet blir de to platene omgjort til én enhet.

– For meg spiller ikke samlokaliseringen så stor rolle, men jeg synes det er koselig å være på Kjeller, sier Juul.

dageivindl@klassekampen.no

Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.
Fredag 27. mars 2020
Hole bibliotek lar brukerne bestille og plukke opp bøker i en eske på utsida av døra. Nå håper Norsk bibliotekforening at flere små bibliotek følger etter.
Torsdag 26. mars 2020
Et treårig arbeidsstipend til Karl Ove Knausgård fikk forfatter Rune Salvesen til å se rødt. Nå etterlyser han en behovsprøvd stipendordning.
Onsdag 25. mars 2020
Bokbransjen frykter dårlig boksalg påvirker det litterære kretsløpet. – Bøker kan bli en luksus­vare mange ikke unner seg, sier ­daglig leder ved ­Sagene bokhandel.
Tirsdag 24. mars 2020
Kristin Flood trekker lydbøkene sine fra strømmetjenesten Storytel. Hun beskriver forfatterhonoraret som skandaløst lavt.
Mandag 23. mars 2020
Tusenvis av selskaper kan vite hvor Grindr-bruker Rolf Martin Angeltvedt befinner seg. Det kan det snart bli satt en stopper for.
Lørdag 21. mars 2020
Elisabeth Sjaastad i Nettkino vil tilby strømming av helt ferske filmer i koronakrisa. Stengte kinoer er skeptiske til tiltaket.
Fredag 20. mars 2020
Avisa Frostingen har mistet nesten alle annonse­inntekter som følge av koronakrisa. Og de er ikke alene. Flere vil gå dukken, advarer Landslaget for lokal­aviser.
Torsdag 19. mars 2020
Maja Lundes «Bienes historie» er i det stille blitt tilgjengelig for strømming hos både Fabel og Storytel. Nå forventer forfatteren at flere av kollegaene hennes får samme fordel.