Fredag 28. februar 2020
Advokatmat?

• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder Raymond Johansens (Ap) stolthet og et viktig redskap i arbeidet for et mer seriøst arbeidsliv i hovedstaden. Deler av byggebransjen drives på måter som overhodet ikke burde finnes i dag. Alt fra rein kriminalitet og trusler til lave lønninger og undergraving av arbeidstakeres rettigheter, har fått vokse fram i Norge, også i kommunal sektor. Det er dette Oslo-byrådet gjør noe med.

• Nå har de støtt på trøbbel fra uventet hold: Kommunenes egen interesseorganisasjon KS har hentet inn en såkalt juridisk betraktning fra advokatfirmaet Wiersholm, som retter sterk kritikk mot modellen og hevder at deler av regelverket er utenfor loven. I vår sak lørdag sa Johansen at «Kampen for et seriøst arbeidsliv er ikke en kamp jeg har tenkt å tape». LO-sekretær Trude Tinnlund skrev i et innlegg i gårsdagens avis: «At KS prøver å forhindre dette ved hjelp av forretningsadvokater som regelmessig representerer helt andre klienter og interesser enn norske kommuner, er uforståelig.»

• Det er godt å se at politikerne og fagbevegelsen er våkne i møte med forsøk på å innskrenke deres politiske handlingsrom. Når politikken blir advokatmat, flytter man den inn i en sfære hvor pengemakta rår og konkurranse ofte vinner fram på bekostning av samfunnspolitiske mål. At det er kommunenes egen organisasjon som legger vesentlige politiske spørsmål i forretningsadvokaters hender, er ille. Tinnlund påpeker at det i Wiersholms rapport knapt står noe om de enorme utfordringene i byggebransjen som Oslo-modellen forsøker å løse. Det illustrerer viktigheten av demokratisk, politisk styring – innenfor lovverket selvsagt, men ikke tøylet av jurister som tråler ethvert lovverk etter skjær i sjøen. Vi støtter leder i Oslo Bygningsarbeiderforening Petter Vellesen når han lørdag slår fast at «Dette er politikk, ikke juss».

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...