Torsdag 27. februar 2020
Tendensiøst

• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i den demokratiske nominasjonskampen for å støtte venstrekandidaten Bernie Sanders. Sanders sa at han ikke brydde seg om hvem Putin foretrekker, men ba ham for ordens skyld om å holde seg langt unna det amerikanske valget. En kopling var likevel etablert, selv om noe samarbeid mellom Russland og Sanders overhodet ikke finnes. I den påfølgende debatten mellom kandidatene var Russland-nyheten likevel er yndet angrepspunkt.

• Trusselen om russisk påvirkning begrenser seg ikke til amerikansk politikk, og den fikk i går sin hjemlige variant. I Aftenposten trekker Eskil Grendahl Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt like tendensiøse linjer mellom russiske nettroll og Facebook-gruppa «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Den tidligere offiseren og strategen i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet sier ikke at gruppa blir påvirket av Russland, men at den kan bli det: «Hvis jeg var en utenlandsk aktør, er dette noe jeg hadde visst å utnytte godt.» Han viser til etterretningens åpne trusselvurdering, som regner russisk påvirkning på norsk innenrikspolitikk som en fare.

• Det var etterretningssjef Morten Haga Lunde som advarte om at russiske påvirkningsoperasjoner søker «å forsterke motsetninger mellom nordlige og sørlige deler av landet – og mellom Oslo og distriktene – i synet på Russland og russisk framferd». Norske myndigheter skal selvsagt følge med på utenlandske påvirkningskampanjer, men i den offentlige debatten er det en fordel om informasjonen om slike framstøt er konkret og presis. Eskil Grendahl Sivertsen skriver at hans mål med kronikken er en mindre polarisert debatt. Det oppnår han neppe ved å trekke tendensiøse koplinger mellom legitime ytringer i et demokrati og russiske trollfabrikker. I dag er det klimaskeptikere, i morgen folk som kjemper for lokalsykehuset.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...