Onsdag 26. februar 2020
Sterk kritikk

• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre og Frp slår ring om statsminister Erna Solberg og tidligere statsråd Anniken Hauglie. Saken handler om mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, og om Nav kan kreve meldeplikt eller søknad hvis ytelsene tas med til utlandet. Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel. Kontrollkomiteens sterkeste kritikk av regjeringen er at Nav og Arbeids- og sosialdepartementet ikke tidligere varslet Riksadvokaten om den tvilen som hadde bredt seg i Nav-systemet om rettsanvendelsen var riktig. Det kunne ha ført til at flere domfellelser kunne ha vært unngått.

• Stortingets gjennomgang av Nav-skandalen har skjedd samtidig som det er skapt ny usikkerhet om hva som er gjeldende rett på området. Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård har i et notat publisert på Rett24 hevdet at trygdeforordningene bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen har oppstått i utlandet. Han peker på at både Tyskland, Irland og Danmark krever søknad før ytelser rettmessig kan eksporteres. De færreste eksperter på EØS-rett vil være enig med Utgård i at man ikke kan ta med ytelsen fra en skade som er påført i Norge ut av landet. Likevel er det fremdeles rettslig uavklart om Norge har rett til å kreve meldeplikt eller stille søknadskrav for at trygdemottakere kan oppholde seg i utlandet. Uansett viser den juridiske diskusjonen som har oppstått i kjølvannet av Utgårds notat, at dette rettslig sett er et komplisert område.

• Det er ventet at det offentlige nedsatte granskingsutvalget, ledet av jussprofessor Finn Arnesen, om ikke så lenge vil komme med en juridisk vurdering av de uavklarte rettslige spørsmålene. Først når dette til slutt blir prøvet rettslig i domstolene, vil vi få en endelig avklaring av hvor stort omfanget av Nav-skandalen egentlig er.

Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...