Mandag 24. februar 2020
Farlig trend

• Utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer nå en eiendomsmasse verdt 120 milliarder kroner, skriver bladet Kapital i sin siste utgave. Det betyr at 200.000 mennesker nå bor i en Tollefsen-eid bolig i et imperie som strekker seg over seks europeiske land. Tollefsens voldsomme vekst viser en illevarslende trend i dagens bolig- og eiendomsmarked: Den største eksterne eieren i Tollefsens selskap er Alecta – Europas femte største tilbyder av tjenestepensjoner og en av Sveriges største eiere av eiendom. Han har også fått med seg forsikringsselskapet Folksam, samt pensjonskassene til selskapene Ericsson og Sandvik på sitt tokt i Europa. Dette er en del av et større internasjonalt bilde der investorer og pensjonsfond nå ser på eiendomsmarkedet som en tryggere investering enn statsobligasjoner. Skandinavia, som har hatt lav rente de siste åra, er et spesielt ettertraktet marked.

• Trenden gjelder ikke bare boligmarkedet, men også i annen type eiendom. Klassekampen har tidligere skrevet om den svenske eiendomsinvestoren Ilija Batljan som gikk fra null til 70 milliarder på fire år. Den tidligere sosialdemokratiske toppolitikeren satser tungt på det bransjen selv omtaler som sosial infrastruktur. Oversatt til norsk betyr det at eiendomsbransjen nå kjøper skoler, omsorgsboliger, sosialboliger og andre bygg som tradisjonelt er bygd og eid av enten stat eller kommune. Investorenes logikk er enkel: Dette er trygge investeringer med lange kontrakter og stabile betalere.

• Når finansmarkedet søker en trygg havn i eiendom, blir livet litt mindre trygt for alle dem som eier en bolig først og fremst for å bo i. Prisene drives opp, og det er urovekkende at bobla vi alle avhenger av at ikke skal sprekke, nå blåses ytterligere opp av pensjonsfond som går tungt inn. Det siste tiåret har norske husholdningers gjeldsgrad steget i takt med gallopperende boligpriser. Hvilket tidspunktet man kommer inn i boligmarkedet har skapt betydelige forskjeller i formuen til mennesker med helt vanlige jobber. Alle trenger en bolig å bo i. Vi spør oss om Ivar Tollefsen har behov for 200.000 av dem.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...