Lørdag 22. februar 2020
Satt på vent

• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede før utvalget de selv hadde satt ned, hadde lagt fram sine forslag. Også LO er kritiske til forslaget, selv om forbundene Handel og Kontor og Fagforbundet internt har kjempet for et lakseskatt-ja. Denne uka lanserte Arbeiderpartiet like så godt et alternativt skatteforslag for næringen, som ifølge partiet skal sikre inntekter til vertskommunene, men som likevel er langt mer moderat enn forslaget fra regjeringens utvalg.

• At næringen har gode inntekter, er det liten tvil om. Skatteutvalgets tall viser at havbruksnæringen har hatt en driftsmargin på 23 prosent i snitt i perioden 2008–2017, mens industrien for øvrig ligger på 5 prosent. Klassekampen viste i en artikkel før jul at de 18 største lakse­eierne i landet året før økte formuene sine betydelig, og at deres samlede formue da rundet ni milliarder kroner. Gustav Magnar Witzøe, eier i Salmar, var i fjor på fjerdeplass på Forbes’ liste over verdens rikeste mennesker under 30 år. Bransjen advarer likevel politikere og andre mot å se seg blinde på superprofitt og ekstremrike eiere. I stedet maler den underskudd og undergang på veggen.

• I et intervju i Dagens Næringsliv i går sier Salmars styreleder Atle Eide at «myndighetene i Oslo ikke forstår at de tar livet av en vekstbransje». Han advarer også mot å skule på eieres formuer: «En beholder ikke lokalt eierskap om en forhindrer at gründere får bygge egenkapital. En må ikke blande bedriftenes verdiskaping med enkeltpersoners papirformue.» Nå er det selvsagt ikke uvanlig at selskap er negative til nye skatter. Det er likevel i overkant nesevist å legge ansvaret for bedrifters egenkapital på fellesskapet, mens bedriftenes eiere på sin side kan hente ut så mye avkastning de måtte ønske. Beskatning av oppdrett er både riktig og nødvendig. Men så lenge politikerne drøyer, vokser lakseformuene ufortrødent.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...