Fredag 21. februar 2020
Insinuasjoner

• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans internettarmé). Artikkelen viderebringer en rekke påstander fra Sanders’ politiske motstandere om at Vermont-senatorens tilhengere har vært ufine på internett. En av dem sier at hvis du er kritisk til Bernie Sanders på nett, får du svar som «kan være sexistiske, rasistiske og frastøtende». En annen forteller at hvis den som angripes er en kvinne, «slik det ofte er, skrus fornærmelsene mot hennes fysiske framtoning».

• Som leser forventer man at artikkelen legger fram eksempler som støtter opp om de harde anklagene, og dessuten at den sannsynliggjør at Sanders og hans allierte gjør for lite for å stanse slik oppførsel. I stedet leverer den internasjonalt renommerte storavisa en artikkel nesten uten faktisk grunnlag, men full av insinuasjoner. Når artikkelen følges opp av The New York Times-kommentatoren Bret Stephens noen dager seinere, har insinuasjonene blitt til harde fakta: ingen annen demokratisk kandidat har flere «giftige tilhengere», og for «the Bernie Bros» er ikke «normal høflighet en dyd».

• I går formidlet Aftenposten-kommentator Christina Pletten artikkelens påstander til norske lesere under ingressen: «Sanders-tilhengerne jakter i flokk på nett. Ofrene blir mobbet og truet.» Pletten trekker paralleller til Donald Trump: «Det er slående likheter mellom de to politikernes populistiske bevegelser. Spesielt urovekkende er det at begge understøttes av en nådeløs bøllekultur.» Hun skriver også at «Bernie Bros» «er et mylder av aggressive tilhengere, med sterk overvekt av unge menn». At overtramp på nett skjer, har vi ikke vanskelig for å tro på. Det er likevel urovekkende at det som nærmest ser ut som reint sladder viderebringes til norske lesere som harde fakta og attpåtil i svært ladet språk. Felles for alle sakene er at de totalt ser bort fra det alt egentlig dreier seg om: politikk.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...