Torsdag 20. februar 2020
Deltakere

• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike grupper fins for dem som engasjerer seg mot kutt i Nav-stønader, mot økte bompengesatser og vindturbiner på land, blant annet. Noen slike grupper resulterer i fastere organisasjoner, som bompengepartier og nå sist Motvind, den nye landsorganisasjonen som arbeider mot landbasert vindkraft. Motvind hadde på sitt første landsmøte før jul fått 5360 betalende medlemmer og knyttet til seg 35 lokallag og grupper. Organisasjonen samler medlemmer fra hele det politiske feltet, men også mange uten organisasjonserfaring.

• Det er ubetinget positivt at folk som engasjerer seg i en sak, organiserer seg, utvikler argumenter og forsøker å vinne fram med dem i offentligheten. Men politisk debatt om temaer folk er sterkt engasjert i, foregår ikke alltid i rolige former. Det ser vi ikke minst i striden om vindkraft, som den siste tida har fått et sidespor som ikke dreier seg så mye om naturinngrep som om å kalle motstanderne populister og klimaskeptikere. Det er åpenbart ikke dekkende for mange profilerte motstandere av norsk vindkraft, og det minner mest om forsøk på ta mannen, ikke ballen.

• Debatten har også en annen side, som blant annet Rogaland SVs leder Ingrid Fiskaa har skrevet om her i avisa: Hvordan skal venstresida forholde seg til breie bevegelser hvor også holdninger vi ikke er enige i eller liker, kommer til uttrykk? Skal man snu ryggen til, eller bidra til diskusjon og demokratisk dannelse? Dilemmaet er enkelt nok: Hvis alle du møter i en organisasjon, bruker samme sjargong og er like godt skolerte i god debatteknikk, vel, så favner den organisasjonen kanskje heller ikke så fryktelig bredt. Skal venstresida få grep om saker som engasjerer i folks hverdag, kan de ikke holde seg for nesa på grunn av et overilt innlegg på sosiale medier. Venstresida kan ikke se på folkelig mobilisering ovenfra og ned.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...