Torsdag 20. februar 2020
GJELDER ALLE: Mette Nord er ikke med på at likelønnsutfordringen for dem med høyere utdanning er større enn for fagarbeidere. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Fagforbundet-lederens likelønnsplan er klar:
Lavtlønte først
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.

Likelønn

Det ulmer i likelønnsdebatten i LO. Likelønnsaktivister har satt i gang postkortaksjoner rettet mot LO-ledelsen, og temaet var en het potet da LO vedtok sin lønnspolitikk for 2020 tirsdag.

Skal man diskutere likelønn i fagbevegelsen, er det vanskelig å komme utenom Fagforbundet. Med sine 390.000 medlemmer, der åtte av ti er kvinner, er de den desidert tyngste aktøren.

Forbundsleder Mette Nord ønsker å bruke forbundets makt til å få LOs likelønnspolitikk til å handle om tre hovedspor:

En lønnspolitikk som fokuserer på de lavtlønte.

Mindre deltid og flere heltidsstillinger.

Endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, det vil si å få både menn og kvinner til å velge mindre tradisjonelt yrkesmessig.

– Det vi har sett er at kvinnedominerte yrker også er preget av at de har dårligst betalt. Lavlønnsprofiler på lønnsoppgjørene vil automatisk løfte kvinnelønna, sier Nord.

Fakta

Fagforbundet:

• LOs største medlemsforbund, med rundt 390.000 medlemmer som i hovedsak består av ansatte i offentlig sektor.

• 80 prosent av medlemmene er kvinner. Ansatte i kommunesektoren er største gruppe.

• Ledes av Mette Nord (61). Neste landsmøte er høsten 2021.

Har dårlig tid

Mandag kom det tekniske beregningsutvalget med en fersk lønnsstatistikk. Den viste at i 2019 fikk kvinner 87,6 prosent av menns inntekt, om man tar med både heltids- og deltidsarbeidere. Året før tilsvarte kvinnelønna 87,1 prosent av menns lønn.

– Med den farten blir det flere tiår til det er likelønn. Er det raskt nok?

– Jeg har ikke så god tid. Vi må få fart på heltidsarbeidet i alle sektorer, og vi må se på om det er andre årsaker. Vi kan også få hjelp fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til å slå ned på ulikheter innad i virksomhetene, sier Nord.

Ulikt i alle grupper

På oppdrag fra LOs sosialarbeiderforbund FO la Institutt for samfunnsforskning nylig fram en rapport om likelønn, som viste at kjønnsforskjellene i lønn er størst blant dem med bachelorutdanning eller tilsvarende.

Det henger sammen med at kvinner med slik utdanning oftere jobber i velferdsyrker i offentlig sektor, som er dårligere betalt enn for eksempel ingeniører i privat sektor. Rapporten knytter det til verdsettingsdiskriminering – at yrker som domineres av kvinner, verdsettes mindre.

I debatten har FO tatt til orde for at man må ha en egen politikk for å løfte de kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor, for å komme ulikelønn til livs. Det går ikke Mette Nord med på.

– Du vil finne de samme faktorene i hele arbeidslivet. Å si at det utelukkende gjelder dem med mellomlang og lang utdanning, tror jeg ikke. Du finner det i hele spekteret.

– Kan du skjønne at FO og andre er frustrerte?

– Vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked og en tydelig sektorvis inndeling. Da får vi den typen utslag. Men vi ser forskjeller også på fagarbeidernivå og i funksjonærsjiktet. Det kan være samme misforhold for kvinnelige fagarbeidere i offentlig sektor, for eksempel barne- og ungdomsarbeidere, kontra mannlige fagarbeidere i privat sektor.

Vil skreddersy løsninger

Nord mener man må ha en likelønnspolitikk som baserer seg på analyser av de ulike delene av arbeids­livet.

– Det varierer sterkt mellom sektorene, det er mye mindre ulik lønn i kommune- og sykehussektoren enn i finanssektoren. Den viktigste biten er å sørge for utjevning innenfor sektorene. Det er ikke «one size fits all», det påhviler alle et ansvar her. Det er også viktig å jobbe for nasjonale tariffavtaler, kontra lokale individuelle avtaler der en mister mulighet til å styre mot identifiserte mål, sier Nord.

For å løse store uenigheter om hvordan tilleggene til de lavtlønte skal utformes, satte LO ned et eget utvalg ledet av nestleder Peggy Hessen Følsvik, som skal legge fram sine konklusjoner snart.

FO-leder Mimmi Kvisvik har tatt til orde for å ha et lignende utvalg til å jobbe med likelønnspolitikk.

– Er det en god idé, Nord?

– I LO har vi et inntektspolitisk utvalg (som lager utkastet til LOs tariffvedtak hvert år, journ.anm.). Skal vi ha et annet utvalg som ser isolert på likelønn, fragmenterer vi det felles ansvaret. Dette må inntektspolitisk utvalg se på. Trenger vi utredningsarbeid, bør det gjøres der. Om vi flytter spørsmål ut av de felles diskusjonene, kommer vi aldri særlig lenger, sier hun.

palh@klassekampen.no

Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Fredag 27. mars 2020
SPOR: FHI lager en app som skal gjøre det lettere å spore koronasmitten i Norge. Men i motsetning til i Sør- Korea blir det frivillig å delta.
Torsdag 26. mars 2020
MØRKT: Trysil ligger øde. Fiske­mottaket i Hasvik er tomt for fisk. I Ullensaker forsvinner jobbene når flyene slutter å gå. Men smelteovnene i Høyanger holder koken.
Tirsdag 24. mars 2020
DEPRESJON: Norge har like høy arbeidsledighet som under depresjonen på 1930-tallet. Økonomene tror de midlertidige smitteverntiltakene får langvarige konsekvenser.
Mandag 23. mars 2020
BEREDSKAP: I fjor importerte Norge 61 prosent av alt matkorn. Samtidig har vi lagt ned beredskapslagrene for korn. Det gjør oss sårbare.
Lørdag 21. mars 2020
SKEPTISK: I dag får justisminister Monica Mæland trolig fullmakt til å overstyre Stortinget. Det skremmer mannen som hadde jobben hennes inntil 2018.
Fredag 20. mars 2020
KRITISK: Eivind Smith, en av landets fremste jurister på grunnlovsrett, mener den nye kriseloven ikke sikrer Stortinget nok kontroll.
Torsdag 19. mars 2020
OMSTILLING: SV vil bruke koronakrisa og oljepris­fallet til å omstille norsk industri. – Det er en tid for alt, svarer Arbeiderpartiet.
Onsdag 18. mars 2020
NEI: Opposisjonen vil stanse årets utbytte i kriserammede selskaper, og får støtte fra Frp. Sylvi Listhaug vil ikke gi statlig krisehjelp til selskaper som tar ut utbytte i år.