Onsdag 19. februar 2020
Reformtabbe

• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de for et ytterliggående syn på hvordan Norge skal forvaltes. Vinsand har tidligere foreslått å kutte antallet kommuner fra 400 til 100, mens Rattsø har lansert en helt annen styringsmodell, med satsing på store sammenslåtte storbykommuner som overflødiggjør fylkene i de områdene. I forhold til Rattsøs og Vinsands modellkonstruksjoner er det klart at kommune- og regionreformen har vært en skuffelse. Det har den vært for alle oss andre også, men av helt andre årsaker.

• Den borgerlige regjeringens kommune- og regionreform har skapt dype sår i det norske samfunnet uten å løse de største utfordringene. Reformen savner brei og demokratisk forankring og har utelukkende vært drevet fram av en tro på at sentralisering er løsningen på alle problemer. Når arbeidet med disse spørsmålene tas opp igjen etter valget i 2021, kreves det en helt annen tilnærming. De mislykkete sammenslåingene av Viken og Troms og Finnmark må omgjøres, samtidig som statens samlede distriktspolitiske virkemidler må gjennomgås. Svaret på sentraliseringen kan ikke være ytterligere sentralisering. Målet må være å sikre et mest mulig likt tjenestetilbud over hele landet, samtidig som statlige og offentlige arbeidsplassert brukes som aktivt virkemiddel.

• Vinsands og Rattsøs utgangspunkt, der de selv sitter med den ferdige modellen, er et dårlig utgangspunkt for å gå løs på denne vanskelige oppgaven. I Trøndelag ville for eksempel Rattsøs storbymodell ha ført til at utkantene i det nye fylket ville ha blitt hektet av. Her kreves det i stedet en utpreget pragmatisk innstilling. En av de største kvaliteten med norske kommuner er at avstanden mellom innbyggerne og politikerne er liten. Det er ingen grunn til å ønske seg gigantiske, teknokratiske kommuner med lange avstander og økende byråkrati. Det er også i framtida behov for gode fylkeskommuner.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...