Tirsdag 18. februar 2020
Et langt land

• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på kort­banenettet rammes, og både direkte­ruter til Oslo og lokaltrafikk internt i de nordlige fylkene legges ned. Selskapet forklarer kuttene med en vanskelig økonomisk situasjon som følge av blant annet økte avgifter over flere år og svak kronekurs. Ifølge Widerøe har økningen i skatter og avgifter siden 2012 vært på 73 prosent. Før jul innførte regjeringen avgiftsendringer for de kommersielle flyrutene i distriktene, men Widerøe mener avgiftsøkninger andre steder mer enn utligner foreslåtte kutt.

• Næringslivet i Nord-Norge reagerer sterkt på flykuttene. Både industri og havbruksnæring e­ksporterer i stor skala til utlandet og er avhengige av gode reise­muligheter. En stor del av norsk fiskeindustri, som i fjor eksporterte for mer enn 100 milliarder kroner, ligger i nord. Politikere i Nord-­Norge fortviler også over kuttene i flytilbudet. Flere trekker fram flypassasjeravgifta, som er lik uansett strekning. Det betyr at flyselskapene må betale like mye for en kort tur i nord som fra Oslo til USA. Fylkesleder i Nordland Arbeiderparti Thomas Norvoll kaller avgifta «distriktsfiendtlig».

• Kuttene i flyginger i nord kommer på toppen av en rekke andre avgjørelser som gjør det vanskeligere å bo i distriktene. Derfor vil en forringelse av flytilbudet i nord tolkes som nok et slag for en a­llerede prøvet distriktsbefolkning. Fra før har de notert seg økning i ferjeprisene, nedleggelser av sykehus, skoler og høyskoler, ambulansebåt og trøbbel med ambulanseflytjenesten. Selv om mange bedrifter i Nord-Norge er i sterk vekst, opplever folk at det kuttes i den infrastrukturen som trengs for å bo og arbeide langt unna hovedstaden. Regjeringen har fått en distriktsminister. Nå trenger denne ministeren en plan som gir folk tro på at hun ønsker levende distrikter. For det er langt, dette landet. Det meste er nord.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...