Mandag 17. februar 2020
Kong Salomo

• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som ordfører i Lenvik kommune i Troms. Dessuten søkte han om én og en halv måneds etterlønn som ordfører – og fikk det, ifølge Dagbladet. Som ordfører tjente Sivertsen i overkant av én million kroner, mens han som statssekretær fikk 994.400 kroner i året. Etterlønna tilsvarer i overkant at 120.000 kroner. Det kunne gitt en fin ekstrainntekt i tillegg til de to månedene med dobbel lønn, hvis det ikke var for at Dagbladet i sin sak kom drassende med kommuneloven, som sier at ettergodtgjørelser til folkevalgte avkortes krone for krone for annen inntekt.

• Etterlønn er en ytelse som skal dekke bortfall av inntekt i perioder hvor en arbeidstaker eller folkevalgt ikke har annen jobb å gå til. Sivertsen gikk rett over i annen jobb, og han innrømmer i dag at etterlønna skulle vært avkortet. Han sier også at han vil betale tilbake pengene han har mottatt i strid med loven. Statsminister Erna Solberg sier til Dagbladet at «vi bør ha et system hvor en som går over i vanlig jobb ikke mottar etterlønn», men har likevel full tillit til sin fiskeriminister. Det er vel og bra at Solberg er fornøyd med sin ministerstab, men saken viser nok en gang at det er forskjell på Jørgen Hattemaker og kong Salomo.

• I saker om trygdesvindel er anmeldelse vanlig, og svindel over folketrygdas grunnbeløp gir som regel ubetinget fengsel. Det har Nav tidligere opplyst. I dag ligger grunnbeløpet på 99.858 kroner. I Nav-saker understrekes det at det er den enkelte som mottar stønad, som plikter å melde fra om forhold som har betydning for stønaden, for eksempel om annet arbeid som kan gi avkorting i stønad. Det holder altså ikke å vise til at man har misforstått reglene eller rett og slett gjort en feil – dersom man er trygdemottaker. Slik er det ikke for landets ministre, ser det ut til. Da sier statsministeren i stedet at handlingen «ikke var lur», mens alt annet fortsetter som før.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...