Lørdag 15. februar 2020
En forpliktelse

• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter seg til å følge pressens etiske normer slik de er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Til Medier24 sier styreleder Hanna Relling Berg at «Det me først og fremst har sett på, er måten anonyme kommentatorer kjem med sterke personangrep. Det er eit vanleg prinsipp i all journalistikk at dersom nokon skal blir kritisert, så skal òg den som kritiserer stå fram med namn».

• Det er likevel ikke så enkelt som at anonyme kommentarer ikke finnes i dagens presselandskap; tvert imot er anonymitetsretten et viktig prinsipp. Den betyr at redaktøren overtar det rettslige ansvaret for ytringer som publiseres anonymt. Anonymitetsretten skal sikre vern av pressens kilder, men kan også omfatte kommentarer. Usignerte artikler trykkes dessuten i renommerte blader som The Economist og i vårt hjemlige Kapital. Vi mener den avgjørelsen uansett bør ligge hos ansvarlig redaktør, ikke Redaktørforeningen. Brudd på Vær varsom-plakaten bør uansett kunne prøves i hvert innklagde tilfelle.

• I dag er det umulig. For to år siden endret Norsk Presseforbund vedtektene, slik at det ikke lenger er mulig for redaksjoner utenfor pressens grunnorganisasjoner å få klager behandlet i PFU. NTB-sjef Mats Yngve Storvik har tatt til orde for at Redaktørforeningen skal ta inn Resett, slik at artiklene kan vurderes av PFU. I stedet utkrystalliserer det seg nå en deling i Presse-Norge hvor enkelte medier stenges ute fra pressens organer. Ifølge Redaktørplakaten skal redaktøren ha full frihet til å utforme og beslutte mediets innhold og meninger. Det la Redaktørforeningen til grunn da de tok opp Document-redaktør Hans Rustad i 2018. Det ville vært en fordel å få prøvd Resetts journalistikk i åpne PFU-møter, framfor i et lukket styremøte i Redaktørforeningen. Medlemskap er uansett ikke et godkjentstempel, men en daglig forpliktelse om å følge journalistikkens spilleregler.

Fredag 28. februar 2020
• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder...
Torsdag 27. februar 2020
• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i...
Onsdag 26. februar 2020
• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre...
Tirsdag 25. februar 2020
• «I dag har jeg hatt min tristeste dag i politikken noensinne», sa Matt Bennett til nettavisa Politico. Bennett jobber for tenketanken Tredje vei, som vil at det demokratiske partiet skal bevege seg mot sentrum. Hendelsen som formørker...
Mandag 24. februar 2020
• Utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer nå en eiendomsmasse verdt 120 milliarder kroner, skriver bladet Kapital i sin siste utgave. Det betyr at 200.000 mennesker nå bor i en Tollefsen-eid bolig i et imperie som strekker seg over seks...
Lørdag 22. februar 2020
• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede...
Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...