Fredag 14. februar 2020
Løftebrudd

• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig vekst skal skje ved begge studiestedene. Men det motsatte har skjedd, viser en gjennomgang i Forsker­forum fra mars i fjor. Mens studie­stedet i Oslo har fått flere hundre nye ansatte etter sammenslåingen, har Kjeller mistet 118 ansatte. Dessuten har doktorgradsprogrammene fått Oslo-adresse, og antall studenter har gått ned. Forskerforum konfronterte Curt Rice, rektor for de sammenslåtte institusjonene som i mellomtida har fått navnet Oslomet, med tallene. Han svarte da at «Vi ønsker at universitetet skal ha en bred og sterk faglig tilstedeværelse i kunnskapsmiljøet på Kjeller og regionen for øvrig».

• Det var da. Nå, bare ett år seinere, ønsker samme rektor at hele Oslomet skal få adresse innenfor ring 2 i Oslo. Allerede på styremøtet 12. mars kan beslutningen om flytting bli tatt. Et studiested i Sandvika er allerede bestemt nedlagt. Flytting fra Kjeller vil være et stort tap for Akershus, som mister et par hundre arbeidsplasser og om lag 3000 studenter. Og selv om Kjeller ligger nærme Oslo, viser en undersøkelse fra Høgskolen som er gjengitt i Forskerforum at også Akershus-studentene er stedbundne: 76 prosent av sykepleiestudentene fra Kjeller får seg jobb i Akershus. Bare 11 prosent flytter til Oslo.

• Politikere i regionen er naturlig nok fortvilte, men det er fint lite de kan gjøre. Strukturreformen for høyere utdanning slår fast at lærestedene selv får bestemme hvordan de organiserer seg. Den ble vedtatt med stort flertall i Stortinget 2015. Mye tyder likevel på at stortings­politikerne ikke forsto rekkevidden av beslutningen de da tok. Eller så trodde de kanskje på løftene fra høyskole- og universitetsledere landet rundt, som lovte fortsatt desentralisert struktur og satsing på mindre studiesteder. Blekket ble knapt tørt på papiret før slike løfter ble brutt. Nå må politikerne dra i bremsen, slik at ikke alle studieplasser ender i storbyene.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...