Fredag 14. februar 2020
Løftebrudd

• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig vekst skal skje ved begge studiestedene. Men det motsatte har skjedd, viser en gjennomgang i Forsker­forum fra mars i fjor. Mens studie­stedet i Oslo har fått flere hundre nye ansatte etter sammenslåingen, har Kjeller mistet 118 ansatte. Dessuten har doktorgradsprogrammene fått Oslo-adresse, og antall studenter har gått ned. Forskerforum konfronterte Curt Rice, rektor for de sammenslåtte institusjonene som i mellomtida har fått navnet Oslomet, med tallene. Han svarte da at «Vi ønsker at universitetet skal ha en bred og sterk faglig tilstedeværelse i kunnskapsmiljøet på Kjeller og regionen for øvrig».

• Det var da. Nå, bare ett år seinere, ønsker samme rektor at hele Oslomet skal få adresse innenfor ring 2 i Oslo. Allerede på styremøtet 12. mars kan beslutningen om flytting bli tatt. Et studiested i Sandvika er allerede bestemt nedlagt. Flytting fra Kjeller vil være et stort tap for Akershus, som mister et par hundre arbeidsplasser og om lag 3000 studenter. Og selv om Kjeller ligger nærme Oslo, viser en undersøkelse fra Høgskolen som er gjengitt i Forskerforum at også Akershus-studentene er stedbundne: 76 prosent av sykepleiestudentene fra Kjeller får seg jobb i Akershus. Bare 11 prosent flytter til Oslo.

• Politikere i regionen er naturlig nok fortvilte, men det er fint lite de kan gjøre. Strukturreformen for høyere utdanning slår fast at lærestedene selv får bestemme hvordan de organiserer seg. Den ble vedtatt med stort flertall i Stortinget 2015. Mye tyder likevel på at stortings­politikerne ikke forsto rekkevidden av beslutningen de da tok. Eller så trodde de kanskje på løftene fra høyskole- og universitetsledere landet rundt, som lovte fortsatt desentralisert struktur og satsing på mindre studiesteder. Blekket ble knapt tørt på papiret før slike løfter ble brutt. Nå må politikerne dra i bremsen, slik at ikke alle studieplasser ender i storbyene.

Fredag 28. februar 2020
• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder...
Torsdag 27. februar 2020
• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i...
Onsdag 26. februar 2020
• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre...
Tirsdag 25. februar 2020
• «I dag har jeg hatt min tristeste dag i politikken noensinne», sa Matt Bennett til nettavisa Politico. Bennett jobber for tenketanken Tredje vei, som vil at det demokratiske partiet skal bevege seg mot sentrum. Hendelsen som formørker...
Mandag 24. februar 2020
• Utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer nå en eiendomsmasse verdt 120 milliarder kroner, skriver bladet Kapital i sin siste utgave. Det betyr at 200.000 mennesker nå bor i en Tollefsen-eid bolig i et imperie som strekker seg over seks...
Lørdag 22. februar 2020
• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede...
Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...