Fredag 14. februar 2020
HAR EN PLAN: På Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums kontor på Stortinget henger et portrett av partihøvdingen Per Borten. Her redegjør han for hvordan partiet vil sørge for det grønne skiftet ved å bygge ny industri.
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil kreve arbeidsplasser på land mot havvindtillatelser:
Vedums grønne plan
I VINDEN: Trygve Slagsvold Vedum tror at norsk havvind kan bli «en enorm industri». Olje er en viktig del av oppskriften.

GRØNT SKIFTE

Klassekampen har bedt Trygve Slagsvold Vedum så konkret som mulig redegjøre for hvordan Senterpartiet skal bygge ny, grønn industri.

Industribygging på naturressurser, eksempelvis havvind, må forutsette utbygging av industriarbeidsplasser, er Vedums mantra. Her er noen av grepene et Sp i regjering vil gå i gang med:

Sprøyte inn kapital i statseide selskaper som, sammen med private, kan gå inn med eierkapital i industriprosjekter.

Sørge for mer tilgjengelig lånekapital som risikoavlastning for industrien.

Gjøre det som er mulig for å holde lav strømpris i Norge.

Få på plass et konkret mål for havvindsatsing.

Mål om å låse havvindtillatelser til en forpliktelse om å sørge for arbeidsplasser eller verdiskaping på land.

• Løfte debatt om hydrogen som energibærer for transportsektoren, og som eksportvare. Presse på for de to pågående prosjektene for karbonfangst og -lagring.

Sørge for at offentlige anbud blir utstyrt med krav som er til fordel for norske leverandører.

Fakta

Grønt skifte:

• En NHO-rapport anslår 130.000 nye arbeidsplasser i fornybar-industrien innen 2050.

• Blant annet kan havvind og batteriproduksjon gi henholdsvis 50.000 og 15.000 arbeidsplasser.

• I Klassekampen i går redegjorde Ap-leder Jonas Gahr Støre for en storstilt satsing på hydrogen som kan skape titusener av arbeidsplasser.

• Ap er åpne for at staten kan gå inn på eiersida i hydrogen­industrien for å få fart på satsingen.

Fra sort til grønt

Norge er langt mer avhengig av oljenæringen i dag enn i 2013. Vedums oppskrift på å gjøre Norge mindre olje­avhengig er å bruke denne høykompetansesektoren som et drivhus for å dyrke fram ny industri.

– Når vi skal bygge ny industri, er det nesten alltid sånn at den må bygges på den industrien vi allerede har. Vi må bort fra tanken om å legge ned olje- og gassindustrien, vi må videreutvikle den.

– La oss si 20 gigawatt

Nylig la NHO på bordet en rapport som anslår 130.000 nye jobber innen industri- og energisektoren fram mot 2050. Blant annet anslås det 50.000 jobber innenfor havvind.

Det er et tall Vedum nikker til.

– Når det gjelder havvind, tror jeg vi kan få en enorm industri. Så vi kan gjerne si 50.000, sier Vedum.

Hvordan skal denne industrien bygges opp?

– Ved at vi setter et nasjonalt mål. Boris Johnson har sagt 40 gigawatt. Storbritannia er et større land, og det tallet kan være for høyt for Norge. I Danmark har de vel sagt 12 gigawatt. Så for å tenke på et tall for Norge, la oss si 20 gigawatt.

Sp-lederen mener det skaper forutsigbarhet for industrien, som da kan dimensjonere utbyggingsplaner vel vitende om at myndighetenes målsetting. Samtidig vil Sp at tillatelse til å bygge ut en havvind skal følges av en forpliktelse.

– Norsk industri må få krystallklar beskjed at om de skal få tilgang til disse arealene på sokkelen, så forventer vi at de bygger opp industri og arbeidsplasser i Norge. Akkurat som vi gjorde med olje- og gassnæringen.

Presse Tesla

Sp-lederen har flere ganger snakket om å bygge verdens største batterifabrikk i Norge.

– Vi kommer til å trenge mer batterikapasitet framover. Når jeg har snakket om verdens største batterifabrikk, så har det vært en visjon. I år bruker Norge 14 milliarder kroner på elbil-fordeler. Vi får null arbeidsplasser tilbake for det, sier Vedum.

Han avviser tanken om at Norge skal fortsette å importere det meste av grønn teknologi. Norge er landet som er kommet lengst i elektrifisering av bilparken, påpeker han. Derfor må også tonen mot elbilprodusentene skjerpes, mener Vedum:

– I møte med Tesla og andre aktører må vi være krystallklare på at vi har tillatt elbil-fordeler lenge, og nå vil det justeres ned. Og hvis vi ikke skal justere det ned enda mer, må de være med på å legge investeringer til Norge.

Vedum ser også CSS, karbonfangst og -lagring, som «en fantastisk mulighet» både til bruk i Norge, og teknologi som kan eksporteres. Sp vil fortsette å presse på for de to norske prosjektene som venter på en investeringsbeslutning fra regjeringen.

Stat og kapital

I industrisatsingen Vedum snakker om vil staten få «en veldig viktig rolle».

– I Norge har vi begrenset med aktører som har mye privat kapital. Skal vi eksempelvis bygge opp ny treindustri, som jeg mener vi bør gjøre, hvordan gjøre det? Selvfølgelig må vi ha privat kapital. Men staten må komme med risikoavlastende kapital, og vi må oppkapitalisere, i dette tilfellet, Statskog.

Vedum vil også gjøre endringer i avskrivingsregelverket, som vil gjøre det mer gunstig å investere i tunge industrielle maskiner.

bjornk@klassekampen.no

Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Lørdag 15. februar 2020
OPPGJØR: Stats­minister Erna Solberg avviser at klima er relevant for iskant-diskusjonen – stikk i strid med KrF og Venstre.
Fredag 14. februar 2020
I VINDEN: Trygve Slagsvold Vedum tror at norsk havvind kan bli «en enorm industri». Olje er en viktig del av oppskriften.
Torsdag 13. februar 2020
KLIMA: Aps programkomité foreslår tung statlig satsing på et nytt industrieventyr for hydrogen. Det kan skape titusener av arbeidsplasser, sier Jonas Gahr Støre.
Tirsdag 11. februar 2020
OLJE I NORD: Finnmark ble lovet et oljeeventyr fra Johan Castberg-feltet, men fikk smuler. Det demper lysta på ny oljeleting i Barentshavet, sier flere Ap-topper.
Mandag 10. februar 2020
KLIMA: Skal Rødt få gjennomslag, må politikken være «mulig og gjennomførbar». Det sier Rødt-nest­leder Marie Sneve Martinussen.
Lørdag 8. februar 2020
NY VÅR: Frp, Venstre og KrF bykser fram etter Frps regjeringsexit. Både Høyre og Ap sliter kraftig.
Onsdag 29. januar 2020
VERDI: Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør iskanten til et verdispørsmål og sier at «vi må ta større varsomhetshensyn i disse områdene» enn tidligere.