Torsdag 13. februar 2020
Memento mori

• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I tirsdagens primærvalg i New Hampshire endte den tidligere visepresidenten på en femteplass, med bare 8,4 prosent. Det er et memento mori, en påminnelse om at vi alle skal dø, for ideologene i de tidligere maktpartiene som så lenge har dominert vestlig politikk. De trodde de var utpekt av Gud – i hvert fall av en høyere makt – til å styre, men nå er erkjennelsens time kommet – de vinner ikke valg lenger. Vi ser det ikke bare i USA, men også i mange europeiske land.

• Den globale markedsliberalismen har de siste tiårene ført til at de sosiale forskjellene øker med dramatisk fart. Finanskrisa i 2008 betød et endelig skipbrudd for det nyliberalistiske prosjektet – trodde mange. Men veldig mye har fortsatt akkurat som før. Store velgergrupper har derimot erkjent at det kreves en helt ny politikk som ivaretar utkantene og arbeidsfolks interesser. De krever at nasjonalstatene gjenvinner kontroll. Dette har ført til vekst for partier både til høyre og venstre, men også grønne. I Sverige er nå Sverigedemokraterna største parti, mens Sinn Féin ble Irlands største ved valget denne uka. I stedet for å endre egen politikk, svarer det liberale politiske sentrum med å skremme med populistspøkelset. Det liberale demokratiet er truet. De eneste som ikke trekkes til ansvar, er dem selv.

• Det politiske hamskiftet vi er inne i, er en ideologisk krise for de tidligere maktpartiene, som ikke lenger vinner valg. I dag er det helt åpent hva som vil skje. Enten vil de bli overkjørt av andre politiske retninger som bedre forstår hva det er som rører seg blant velgerne, eller så vokser det fram en erkjennelse av de ikke bare kan fortsette som før, at det kreves en helt ny kurs; et brudd med det markedsliberalistiske hegemoniet, en politikk for å minske de sosiale og geografiske kløftene som kan bringe nasjonene sammen, øke sysselsettingen og redde klimaet.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...