Onsdag 12. februar 2020
Demonisering

• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver E-tjenesten at Kina har et autoritært politisk system med tett samrøre mellom politikk og økonomi. Men det faktum at Kina har et statskapitalistisk system representerer i seg selv ingen trussel mot Norge. E-tjenesten hevder videre at Kina aktivt vil endre det internasjonale systemet og ser seg selv i en vedvarende konflikt med USA og Vesten. Dette er å sette verden på hodet. Kinas økonomiske framgang har skjedd nettopp fordi landet har sluttet opp om den internasjonale markeds­liberalistiske orden. Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen (H) framholdt nylig Kinas positive rolle for å opprettholde den internasjonale rettsorden. Det er USA som har utpekt Beijing til fiende, og det er Washington som nå utfordrer den internasjonale rettsordenen.

• Kina er i dag en betydelig økonomisk aktør med store og innflytelsesrike selskaper, alt fra Huawei til Volvo. Det vanlige er å se på handel mellom land som noe som skaper større forståelse, men E-tjenesten er åpenbart av en annen oppfatning. Utbygging av nødvendig infrastruktur og helt normale salgsframstøt fra kinesiske selskaper blir framstilt som noe truende og mistenkelig. E-tjenestens «analyse» av Kina som en trussel mot Norge må ses som et forsøk på å tilpasse seg Washingtons syn på Kina som militær trussel og hovedfiende. Det er likevel trist at E-tjenestens vurdering av Kina er så overflatisk og manipulatorisk. Det undergraver offentlighetens tillit til tjenestens kompetanse og relevans. E-tjenestens oppgave er å gi beslutningstakere kunnskap om militære og sikkerhetspolitiske trusler som omgir oss – ikke å fungere som en tenketank for Donald Trump. Vi er et lite land som er avhengig av å ha en pålitelig etterretningstjeneste. Det krever kompetanse, allsidighet, uavhengig sannhetssøken og intellektuell redelighet. Det var det få spor av i analysen av Kina som en sikkerhetstrussel mot Norge.

Fredag 28. februar 2020
• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder...
Torsdag 27. februar 2020
• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i...
Onsdag 26. februar 2020
• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre...
Tirsdag 25. februar 2020
• «I dag har jeg hatt min tristeste dag i politikken noensinne», sa Matt Bennett til nettavisa Politico. Bennett jobber for tenketanken Tredje vei, som vil at det demokratiske partiet skal bevege seg mot sentrum. Hendelsen som formørker...
Mandag 24. februar 2020
• Utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer nå en eiendomsmasse verdt 120 milliarder kroner, skriver bladet Kapital i sin siste utgave. Det betyr at 200.000 mennesker nå bor i en Tollefsen-eid bolig i et imperie som strekker seg over seks...
Lørdag 22. februar 2020
• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede...
Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...