Tirsdag 11. februar 2020
Brems opp

• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en serie om salget trykket i Dags­avisen. 85 prosent av eiendommene er solgt til privatpersoner eller bedrifter, mens om lag 15 prosent er solgt til kommuner og Miljødepartementet. Norges Jeger- og Fiskerforbund har uttrykt sterk bekymring for utviklingen. Organisasjonen frykter salget fører til uthuling av allmennretten, slik at folk flest får dårligere tilgang til jakt og fiske.

• Statskog har nektet å oppgi navnene på kjøperne med henvisning til personvernet. Dagsavisens gjennomgang viser likevel at flere aksjeselskap, entreprenører og eiendomsutviklere er blant dem som har kjøpt eiendommer av Statskog. Arbeiderpartiet krever nå stans i salget og dessuten åpenhet om hvem som har kjøpt felles­skapets skoger. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) mener det holder at informasjon om kjøpere kan søkes opp hos Kartverket, mens Aps Nils Kristen Sandtrøen ber om en samlet oversikt. Han frykter at landeiere sikrer seg jakt- og fiskerettigheter som egentlig skulle kommet folk flest til gode.

• Det har i lang tid vært stor rift om norske eiendommer, og prisveksten har vært formidabel. Derfor har privat næringsliv puttet mye penger i eiendom. Som vår lille serie om oppkjøp av offentlige bygg har vist, er eiendom ansett som god og trygg butikk. Det kan noen ganger virke som om de eneste som ikke ser på eiendom som en god investering, er den norske staten og norske kommuner. Derfor blir tomter og bygg solgt ut under påskudd om at man da realiserer deres verdier. Norges Jeger- og Fiskerforbund påpeker i Dagsavisen at den norske staten faktisk ikke eier så mye av landet, om vi sammenlikner med naboland. Staten eier bare om lag 14 prosent av grunnen i Norge, mens andelen i Sverige er 27 prosent og i Finland 30 prosent. I Tyskland eier staten hele 52 prosent. Derfor er det all grunn til å bremse Statskogs salg.

Fredag 28. februar 2020
• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder...
Torsdag 27. februar 2020
• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i...
Onsdag 26. februar 2020
• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre...
Tirsdag 25. februar 2020
• «I dag har jeg hatt min tristeste dag i politikken noensinne», sa Matt Bennett til nettavisa Politico. Bennett jobber for tenketanken Tredje vei, som vil at det demokratiske partiet skal bevege seg mot sentrum. Hendelsen som formørker...
Mandag 24. februar 2020
• Utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer nå en eiendomsmasse verdt 120 milliarder kroner, skriver bladet Kapital i sin siste utgave. Det betyr at 200.000 mennesker nå bor i en Tollefsen-eid bolig i et imperie som strekker seg over seks...
Lørdag 22. februar 2020
• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede...
Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...