Onsdag 5. februar 2020
SA NEI: Her er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) før Stortingets hemmeligstemplede møte mandag. Bakke-Jensen besluttet at Riksrevisjonens rapport skulle være hemmelig i sin helhet.
• Riksrevisjonen ønsket å offentliggjøre kritisk rapport om F-35 • Forsvarsdepartementet nektet
Stanset åpen kampflyrapport
Undersak

Rødt foreslår å offentliggjøre deler av rapporten

Partiene på Stortinget behandlet rapporten fra Riksrevisjonen mandag denne uka. Det skjedde bak stengte dører, og med strengt referatforbud.

Partiene kunne ikke fortelle hva de foreslo, og heller ikke om de ble nedstemt.

Det vil Rødt gjøre noe med. Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har derfor levert et forslag til Stortinget om rapporten.

Moxnes foreslår at regjeringen punktgraderer rapporten, det vil si å sette en sikkerhetsgradering på hver enkelt del, og så offentliggjøre det som ikke blir regnet som hemmelig.

Moxnes argumenterer med at Riksrevisjonens rapport om objektsikring ble punktgradert og siden offentliggjort, og at det førte til «en nødvendig offentlig debatt, åpen behandling og viktige vedtak i Stortinget».

Rødt-lederen argumenterer også med at liknende rapporter har blitt gjort offentlige både i USA og i Danmark.

Bjørnar Moxnes har selv lest den hemmeligstemplede rapporten, men kan ikke fortelle noe som helst om hva som står i den.

– Jeg kan si at jeg ikke er beroliget, sier han.

KONFIDENSIELL: Riksrevisjonens rapport om F-35 har vært beskyttet av strengt hemmelighold. Nå kan Klassekampen fortelle om dragkamp i kulissene.

Kampfly

Riksrevisjonens svært kritiske rapport om Forsvarets nye kampfly er unntatt offentlighet, i sin helhet. Det har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bestemt.

Rapporten er så hemmelig at stortingsrepresentantene som diskuterte saken på mandag denne uka ikke engang kan snakke om sine egne forslag.

Forsvarsministeren sa 7. desember i fjor at Riksrevisjonen støttet hemmeligholdet.

«Det har vært full enighet med Riksrevisjonen om behovet for gradering», skrev Bakke-Jensen i en e-post til Klassekampen.

Men det stemmer ikke. Klassekampen får nå bekreftet fra flere hold at Riksrevisjonen tvert imot ønsket at deler av rapporten skulle offentliggjøres.

Det var Forsvarsdepartementet, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som satte foten ned for offentlighet.

Fakta

Kampflykjøpet:

• Norge skal kjøpe inn­til 52 kamp­fly av ty­pen F-35. De er­stat­ter F-16-fly­ene, som fa­ses ut fra 2019.

• Den to­tale kost­nads­ram­ma er 85,1 milliarder. Det såkalte styringsmålet, den først anslåtte kostnaden, var på 74,6 milliarder kroner.

• Bergens Tidende skrev i fjor at pri­sen blir 16 milliarder kroner dy­re­re enn først an­tatt, to­talt 97 milliarder. Re­gje­rin­gen er ikke enig.

• Først i 2025 er samt­li­ge nye ja­ger­fly kla­re.

Ville gjøre som før

Riksrevisjonen ønsket egentlig å gradere bare deler av rapporten. Det har skjedd før, i saken om såkalt objektsikring. Da ble deler av Riksrevisjonens rapport offentliggjort.

Denne gangen har Riksrevisjonen undersøkt Forsvarets nye kampfly, F-35. Rapporten handler blant annet om vedlikehold, logistikk, kampflybasene og luftvern.

Etter gjennomgangen konkluderte Riksrevisjonen med det nest høyeste nivået av kritikk, nemlig «alvorlig».

– Riksrevisjonen har ønsket mer offentlighet rundt deler av saken. Noe av det mente man det var uproblematisk å gjøre offentlig. Men likevel så velger Forsvarsdepartementet å holde det tilbake, sier stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV).

Klassekampen har fått disse opplysningene bekreftet av en kilde med kjennskap til diskusjonene mellom Riksrevisjonen og Forsvarsdepartementet.

Dialogen «førte ikke fram»

Forsvarsdepartementet skriver i en e-post at det er departementet «som er ansvarlig for graderingen».

«Det har etter vår forståelse vært full enighet mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen om behovet for gradering av rapporten», skriver departementet.

I svaret heter det også at Forsvarsdepartementet «har hatt en dialog med Riksrevisjonen om mulighetene for offentliggjøring av dokumentet. Dette førte ikke fram».

Videre skriver departementet: «Etter at vi konkluderte med at dokumentet var gradert, har ikke Forsvarsdepartementet erfart at Riksrevisjonen har vært uenig i dette».

Hemmeligholdskultur

Øvstegård er kritisk til at Forsvarsdepartementet selv har besluttet at den kritiske rapporten skal være hemmelig.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved hemmeligholdet. Det har utviklet seg en hemmeligholdskultur når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken i dette landet, sier han.

magnusl@klassekampen.no

bjornk@klassekampen.no

Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.
Torsdag 27. februar 2020
UTÅLMODIGE: De jobber i utfordrende og fysisk slitsomme yrker. For lav lønn. I år forventer de at fag­bevegelsen tar dem på alvor.
Onsdag 26. februar 2020
IMOT: En lov som hver enkelt står fritt til å tolke, er ikke mye til lov, sier Kjersti Toppe. Hun går mot forslaget om å la kvinner i samråd med lege vurdere abort etter uke tolv.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.
Mandag 24. februar 2020
BABY-NEKT: Motvillige menn har skylda for at fødselstallene stuper i Norge, ifølge en ny rapport. Folk uten barn overdriver ulempene med å få barn, tror forsker.
Lørdag 22. februar 2020
NORGE RINGER: De tror at et annet system er mulig. I USA. Disse unge nordmennene forteller amerikanere hvorfor de bør ha en sosialist som president.
Fredag 21. februar 2020
OPPMYKNING: Høyesterettsdommer Karin Bruzelius vil fjerne abortnemndene. Hun foreslår at kvinnen skal ta beslutningen sammen med fastlegen.
Torsdag 20. februar 2020
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Tirsdag 18. februar 2020
KUTT: Widerøe legger ned ruter over hele Nord-Norge. – Det er sjokkerende, sier direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.