Tirsdag 4. februar 2020
Villet politikk

• Norges nye arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen varsler i Dagbladet at han setter i gang en ryddeaksjon i Nav. I ti punkter skisserer han en plan for å ordne opp i feilene som førte til at syke mennesker måtte betale tilbake ytelser og ble fengslet for forhold som er straffefrie. Opprydningen skal også sørge for at liknende feil ikke skal skje i framtida. Det er vel og bra at ministeren med ansvar for en av nyere histories store forvaltningsskandaler, vil rydde opp. Slik får han også regjeringen til å framstå som handlekraftig. Forgjenger Anniken Hauglie arbeidet i sine siste måneder i jobben under en konstant trussel om mistillit, men Frps regjeringsexit gjorde at hun kunne gå av uten å bli kastet.

• Problemene folk har i møte med Nav begrenser seg imidlertid ikke bare til velferdsetatens og norsk rettsvesens tolkning av EU-regelverket vi er forpliktet av gjennom EØS-avtalen. Regjeringens endringer i reglene for ytelser hos Nav, særlig i forbindelse med arbeidsavklaringspenger, har ført til at mennesker som er for syke til å jobbe, likevel mister trygda. I vårt lørdagsdokument møtte vi fire mennesker som har mistet trygd, og som forteller om svært vanskelige livssituasjoner. For dem holder det ikke at det lokale Nav-kontoret og fastlegene mener de er syke. Ansatte hos Nav Arbeid og ytelser, folk som aldri har møtt dem, har siste ord og kan avvise å utbetale trygd.

• Til slutt står folk som havner i en slik situasjon igjen med bare ett valg: sosialhjelp. Problemet er at Nav i visse tilfeller da krever at eiendom, oppsparte penger og liknende må være brukt opp før du får økonomisk hjelp. Derfor må folk i Norge i dag selge hus og bil for å få råd til helt grunnleggende livsopphold. Artikler om endringene i reglene for arbeidsavklaringspenger begynte for alvor å dukke opp i mediene i fjor. Leger og Nav-brukere ropte varsko om at endringene ville ramme enkeltmennesker hardt. Disse sakene burde inngått i ministerens opprydning, men slik blir det ikke. For mens den såkalte Nav-skandalen regnes som en feil som skal rettes, er kuttene i trygd villet politikk fra regjeringen.

Fredag 28. februar 2020
• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder...
Fredag 28. februar 2020
Den årelange krangelen om forfatternes stipendpott kan nærme seg en løsning: Partene er blitt enige om å overlate fordelingen til et nøytralt utvalg.
Fredag 28. februar 2020
DYRT: Anthony Depietros har et lyserødt arr som minne om at han ventet for lenge med å sjekke hjertet. Han er en av mange amerikanere som utsetter behandling fordi det koster for mye.
Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.
Torsdag 27. februar 2020
UTÅLMODIGE: De jobber i utfordrende og fysisk slitsomme yrker. For lav lønn. I år forventer de at fag­bevegelsen tar dem på alvor.
Torsdag 27. februar 2020
Romsås bades i sol idet Mariana begår barmhjertighetsdrap på en fugl. Filmen «Alle utlendinger har lukka gardiner» viser den gylne baksida av Oslos demoniserte østkant.
Torsdag 27. februar 2020
RUNDE TO: Britene truer med å gå ut av handelssamarbeidet med EU uten en ny avtale. EU vil sette hardt mot hardt.
Torsdag 27. februar 2020
• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i...
Onsdag 26. februar 2020
• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre...
Onsdag 26. februar 2020
SJANSESPILL: Å legge seg ut med den proisraelske lobbyen i USA er en strategisk risikosport, sier Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage.