Mandag 3. februar 2020
En kur for alt

• På fredag mottok nyslått klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) utredningen Klimakur 2030. Gjennom drøyt tusen sider presenterer en faggruppe ledet av Miljødirektoratet tiltak som kan gi minst 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 sammenliknet med 2005. Miljødirektoratet har hatt med seg Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova i arbeidet, og utredningen tar for seg reduksjon av utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Det betyr at oljesektoren og mesteparten av industrien er utelatt, mens blant annet transport, jordbruk, oppvarming, avfall, fluorholdige gasser og deler av utslippene fra industri og petroleum er inkludert. De ser også på utslipp og opptak i skog- og arealbrukssektoren. Utredningen er nå lagt ut på høring, og den vil inngå i regjeringens arbeid med en klimaplan som skal legges fram for Stortinget seinere i år.

• Det faglige grunnlaget er ambisiøst og peker ut en klar retning. SV, Rødt og MDG gir regjeringen marsjordre, mens både Frp og Ap inviterer regjeringen til å inngå forlik – om enn med ulikt innhold. Ap vil ha et forlik som sikrer fortsatt økonomisk vekst, og som kutter utslipp, skaper jobber og sikrer at omstillingen er rettferdig. Frp vil ta flere av kuttene utenfor Norges grenser, og de setter sin lit til teknologiutvikling når det kommer til kutt her hjemme.

• Det haster å komme i gang med tiltak som monner. Samtidig finnes det noen grunnleggende skille­linjer i politikken utredningen ikke visker ut: De privatøkonomiske kostnadene ved å erstatte rødt kjøtt med fisk og plantebasert kost er anslått til fire milliarder kroner, og den foreslåtte nedgangen i husdyrproduksjon vil føre til 5000 færre årsverk i landbruket. Det vil også ha konsekvenser for utnyttelsen av områder som egner seg til husdyrhold, men ikke til dyrking av korn og grønt. Skal tiltakene få brei folkelige oppslutning, må kostnader og konsekvenser fordeles rettferdig. Viktigere enn et premiss om fortsatt økonomisk vekst, er forutsetningen om at det skal være mulig å leve godt over hele landet.

Fredag 28. februar 2020
• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder...
Torsdag 27. februar 2020
• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i...
Onsdag 26. februar 2020
• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre...
Tirsdag 25. februar 2020
• «I dag har jeg hatt min tristeste dag i politikken noensinne», sa Matt Bennett til nettavisa Politico. Bennett jobber for tenketanken Tredje vei, som vil at det demokratiske partiet skal bevege seg mot sentrum. Hendelsen som formørker...
Mandag 24. februar 2020
• Utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer nå en eiendomsmasse verdt 120 milliarder kroner, skriver bladet Kapital i sin siste utgave. Det betyr at 200.000 mennesker nå bor i en Tollefsen-eid bolig i et imperie som strekker seg over seks...
Lørdag 22. februar 2020
• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede...
Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...