Lørdag 1. februar 2020
Mangfold

• Allerede ved utgangen av 1945 ga arbeiderpressa ut 40 aviser med et høyere samlet opplag enn de 44 arbeideravisene som ble utgitt før 9. april 1940, skriver Arbeiderbevegelsens arkiv i en artikkel om temaet. Hvordan var det mulig? Allerede våren 1944 opprettet LOs London-sekretariat en egen pressekomité for å forberede arbeiderpressens gjenreisning. Sekretær i komiteen var Johan Ona, som seinere ble bestyrer for Amedias forløper Arbeiderpressens Samvirke. Han fikk utarbeidet to rapporter som tegnet et dystert bilde av situasjonen: Det store flertallet av arbeiderpresseavisene var lagt ned og trykkerier var bombet eller ribbet for viktige maskiner. Det ble satt i gang en kampanje for å samle inn penger, først og fremst fra LO.

• Når fagbevegelsen prioriterte aviser så høyt umiddelbart etter krigen, var det fordi de så dem som avgjørende for å forme den politiske utviklingen. Skulle borgerlig retorikk bekjempes, trengte arbeiderbevegelsen egne organer til skolering og organisering. Derfor hadde mange norske byer flere aviser: talerør for ulike politiske bevegelser og interesser. Aviser ble ikke til ved at folk satte seg ned og tenkte «skal vi ikke skape en objektiv informasjonstjeneste?» Den norske avisfloraen springer ut av de politiske bevegelsene som kjemper om makt og hegemoni. Mediemangfoldet finnes fordi grupper har forskjellige verdier og interesser, og fordi norske politikere har sett verdien av at mangfoldet skal komme til orde.

• Dagens norske mediestøtte bygger på denne forståelsen. Derfor støtter staten meningsbærende aviser og såkalte nummer to-aviser, som gir konkurranse og mangfold i byer hvor bare én avis ellers ville overlevd i et fritt marked. Nettopp derfor er ideen om at aviser skal fjernes fra demokratisk kontroll, slik forslaget til ny mediestøttelov innebærer, så forfeilet. Lovforslaget antar at avhengighet av myndighetene er norske avisers problem. Utfordringen er derimot, før som nå, at mange aviser har en vanskelig markeds­posisjon og kan gå under. Da vil mangfoldet vi tidligere har verdsatt, skrumpe inn.

Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...