Lørdag 1. februar 2020
AUKANDE KRAV: Martin Pedersen har hatt gjelds­problem i 30 år. – Det har gått så langt at eg har fått ei sperre, og eg bryr meg ikkje lenger, seier han.
• Ny lov skal redde inkasso-ofre • Forbrukarrådet er ikkje sikre på lovforslaget
Ein evig spiral av inkasso
GJELD: Martin Pedersen orkar ikkje lenger å opne breva frå inkassoselskapa. Breva hamnar derfor i søpla, og gjelda hans veks.

Inkasso

Då Klassekampen er på besøk, startar dagen slik den brukar:

Martin Pedersen hentar posten, og der ligg det ein bunke med inkassokrav frå ulike inkassoselskap.

I dag er det i alt fem krav. På kjøkkenbenken veks haugen med ubetalte rekningar, purregebyr og inkassokrav.

Eg har inga oversikt over kor mykje pengar eg skuldar. Det har gått så langt at eg har fått ei sperre, og eg bryr meg ikkje lenger, seier han.

Pedersen har hatt gjeldsproblem i 30 år. Når Pedersen ikkje orkar å sjå på haugen lenger, hamnar den i ei skuff, før den til slutt går i søpla. Dei uopna breva forsvinn, men det gjer ikkje gjelda. Den veks.

Fakta

Inkassolov:

• 27. januar kom det eit forslag om ny inkassolov.

• Eit av forslaga er å redusere salæra for små inkassokrav. Eit salær er betalinga inkassoselskapa tar for jobben med å krevje inn pengar frå skuldnar.

• Eit anna forslag er at kreditorar må halvere purregebyret som dei legg på ubetalte rekningar frå 70 til 35 kroner.

• Arbeidsgruppa foreslår også utvida plikt til samanslåing av inkassokrav som ein person får frå same kreditor.

Strekkjer ikkje til

For Pedersen starta gjeldsspiralen då han var i tjueåra. Han fekk visakort og rekningar han ikkje betalte. Det var bøter frå Sporveien og ubetalte legerekningar. Det vart purringar og inkassokrav. Det balla på seg, og til slutt mista han oversikta.

No er han 48 år, arbeidsuføre og pengane strekkjer ikkje til.

– Eg bur i ei lita leilegheit og kjøper den billigaste maten. Eg er fattig. Korleis skal eg då kunne betale inkassokrav, spør han.

Kan redusere gebyra

Måndag 27. januar kom det eit forslag om ny inkassolov. Lovforslaget legg mellom anna opp til ein kraftig reduksjon i gebyra til fordel for dei som skulder pengar.

Representantar frå Forbrukarrådet, Finanstilsynet, Finans Norge og Virke Inkasso står bak rapporten.

Direktør for Forbrukarrådet Inger Lise Blyverket meiner lovforslaget er eit steg i riktig retning.

Men ho seier samstundes at Forbrukarrådet ikkje har konkludert med at forslaget går tilstrekkeleg langt.

– Det kan til dømes vere at salæra også skal ned for dei større inkassokrava. Det skal vi bruke høyringsrunden til å finne svar på, seier Blyverket.

Blir forslaget slik det ligg no, vil norske forbrukarar spare nærare to milliardar årleg. Inkassobransjen vil på si side få kutta inntektene sine med opptil 50 prosent.

Vil ha fritak for fattige

No er det åtte år sidan Pedersen var i arbeidslivet sist. Ulike fysiske helseplager gjer til at han ikkje kan jobbe. Som 48-åring fekk han påvist ADHD.

– Det er tusen tankar i hovudet mitt. Eg ser bunken med inkassokrav og rekningar. Men eg klarar ikkje å fokusere og gjere noko med det.

Han trur ADHD-diagnosen har ein del skuld i at gjelda har samla seg opp.

Pedersen har ein kjærast og to søner. Men mykje av livet handlar om pengar han ikkje har. Han vil derfor fortelje om sin situasjon, slik at andre kan lære av den.

– Eg tenker særskilt på ungdommen. Det er så lett å ta opp lån og opparbeide seg gjeld, særskilt når inkassoselskapa er så aggressive.

Når det gjeld det nye lovforslaget er han einig i at det er eit steg i riktig retning, men meiner bestemt at folk som er fattige, burde sleppe inkassokrav. Pedersen etterlyser eit kontrollorgan der alle rekningar blir samla utan at det vert renter og inkassokrav.

– Hadde eg fått samla rekningane mine på ein stad, kunne eg nok ha klart å ha oversikt og betalt dei. Slik det er no, er det inkassokrav på inkassokrav, og eg er låst til å vere fattig resten av livet.

odal@klassekampen.no

Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.
Torsdag 27. februar 2020
UTÅLMODIGE: De jobber i utfordrende og fysisk slitsomme yrker. For lav lønn. I år forventer de at fag­bevegelsen tar dem på alvor.
Onsdag 26. februar 2020
IMOT: En lov som hver enkelt står fritt til å tolke, er ikke mye til lov, sier Kjersti Toppe. Hun går mot forslaget om å la kvinner i samråd med lege vurdere abort etter uke tolv.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.
Mandag 24. februar 2020
BABY-NEKT: Motvillige menn har skylda for at fødselstallene stuper i Norge, ifølge en ny rapport. Folk uten barn overdriver ulempene med å få barn, tror forsker.
Lørdag 22. februar 2020
NORGE RINGER: De tror at et annet system er mulig. I USA. Disse unge nordmennene forteller amerikanere hvorfor de bør ha en sosialist som president.
Fredag 21. februar 2020
OPPMYKNING: Høyesterettsdommer Karin Bruzelius vil fjerne abortnemndene. Hun foreslår at kvinnen skal ta beslutningen sammen med fastlegen.
Torsdag 20. februar 2020
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Tirsdag 18. februar 2020
KUTT: Widerøe legger ned ruter over hele Nord-Norge. – Det er sjokkerende, sier direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.