Mandag 27. januar 2020
URO: De tillitsvalgte i NTL er bekymret for konsekvensene om Statsbygg tar over byggene. Fra venstre: Ellen Dalen, Signe Kroken og Natalia Zubillaga.
Regjeringen kan tvinge universitetene til å leie byggene de eier i dag:
Må leie sine egne bygg
HJELP: Universitetet på Ås kan allerede i år bli tvunget til å gi fra seg byggene sine til Statsbygg. Tillitsvalgte frykter økt husleie.

Utdanning

De ansatte ved universitetene ser ikke lyst på regjeringens planer om å gjøre dem til leietakere i egne bygg.

Regjeringen arbeider nå med et forslag om å overføre de offentlige universitetenes bygningsmasse til Statsbygg.

Ellen Dalen, som er nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), ber nå Venstre om å dra i nødbremsen.

– Jeg er bekymret for at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som sitter på styringen i dette, ikke Kunnskapsdepartementet, som kjenner behovene i sektoren, sier Ellen Dalen til Klassekampen.

NTL organiserer mange ansatte ved høgskoler og universiteter.

I dag eier universitetene sine egne bygg, i alt rundt 1,8 millioner kvadratmeter. Regjeringen jobber med et forslag om å overføre byggene til Statsbygg, men har møtt motstand fra både fagforeninger, ledelse ved universitetene og studenter, ifølge Khrono.

Like fullt kan det første universitetet miste byggene sine alt i vår.

Fakta

Universitetsbygg:

• Universitetene eier og forvalter i hovedsak sine egne bygg. I 2018 bestilte regjeringen en områdegjennomgang fra Capgemini om «Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor».

• Capgemini anbefalte at staten burde avvikle «modell for selvforvaltende lokaler og overføre ansvaret til Statsbygg».

• Seinere rapporter fra Multiconsult og De Facto mener Capgeminis anbefalinger bygger på tynt tallgrunnlag.

• Regjeringen skal ta stilling i år.

Først i køen

Det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås som kan miste byggene først. Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i KMD skriver i en e-post at «Arbeidsgruppen er i sluttfasen med å kartlegge konsekvensene av å innlemme Campus Ås i statens husleieordning. Når rapporten er klar, vil regjeringen ta stilling til framtidig forvaltningsmodell for Campus Ås.»

Det er en veldig dårlig idé, mener Signe Kroken, ingeniør og tillitsvalgt for NTL ved NMBU.

– Vi driver eksperimentell forskning og undervisning, og det er tette bånd mellom eiendomsavdelingen og undervisningen. Det mister vi om Statsbygg tar over, sier hun.

Hun påpeker at byggene på Ås inneholder både laboratorier, fjøs og arealer for forskning på planter, dyr og solenergi, i tillegg til vanlige kontorer.

– Det er kompliserte, høyteknologiske bygg. Eiendomsavdelingen har vært med på oppbygging, og det er veldig viktig at vi beholder den kompetansen. Statsbygg er nok gode eiendomsforvaltere, men det er noe spesielt med universitetssektoren.

Store verdier

Forslaget om overføring kom i en områdegjennomgang utført av Capgemini på oppdrag fra regjeringen. I gjennomgangen vises det til at de samlede driftskostnadene til lokaler i statlig sivil sektor er hele 20 milliarder kroner årlig. Universitetene og høgskolene står for rundt 3,6 milliarder, ifølge gjennomgangen.

Capgemini mener overføring til Statsbygg vil gi «økt kostnadseffektivitet». De mener det er mulig å få til 7–10 prosent kutt i utgifter til lokaler innen 2025.

Det avviser Dalen.

– Det har kommet flere rapporter som viser at det ikke er tegn til at det blir bedre om Statsbygg tar over, sier hun.

Natalia Zubillaga, tillitsvalgt ved UiO, er enig. Hun frykter at økte husleiekostnader vil tvinge universitetene til å kutte andre steder.

– Tallmaterialet holder ikke, det har fått stryk fra Oslo Economics, Multiconsult og De Facto. Capgemini har ingen reell utregning som viser at det er kostnadseffektivt. Vi frykter det motsatte, at husleia blir 2–3 ganger dyrere, og at det ikke kompenseres med økte bevilgninger, sier hun.

Undervurderer kompetanse

– Universitetene er styrt av valgte ledelser som kan mye om forskning og utdanning. Kan ikke Statsbygg, som er reindyrket på å forvalte bygg, gjøre det bedre?

– Det er en sterk undervurdering av hvor mye kunnskap som finnes på eiendomsforvaltning i dag ved universitetene, sier Zubillaga.

– De som vet mest om å drifte universitetsbygg er eiendomsavdelingene ved universitetene.

Ellen Dalen peker på at det er en sjelden samstemt sektor som avviser forslaget.

– Det er ikke alltid vi i NTL er enige med lederne, men i denne saken er alle enige. Regjeringen bør lytte til faglige råd og saklige argumenter, framfor å presse igjennom mer markedsstyring i staten, sier hun.

Svar innen 11 måneder

Statssekretær Lars Jacob Hiim ved KMD opplyser at saken vil bli avgjort i år: «Det er gjennomført en egen kartlegging av eiendomsmassen på øvrig selvforvaltet areal i staten. Vi tar sikte på å få på plass en avklaring om framtidig forvaltningsmodell for disse eiendommene i løpet av 2020.»

Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til KMD.

palh@klassekampen.no

Onsdag 26. februar 2020
IMOT: En lov som hver enkelt står fritt til å tolke, er ikke mye til lov, sier Kjersti Toppe. Hun går mot forslaget om å la kvinner i samråd med lege vurdere abort etter uke tolv.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.
Mandag 24. februar 2020
BABY-NEKT: Motvillige menn har skylda for at fødselstallene stuper i Norge, ifølge en ny rapport. Folk uten barn overdriver ulempene med å få barn, tror forsker.
Lørdag 22. februar 2020
NORGE RINGER: De tror at et annet system er mulig. I USA. Disse unge nordmennene forteller amerikanere hvorfor de bør ha en sosialist som president.
Fredag 21. februar 2020
OPPMYKNING: Høyesterettsdommer Karin Bruzelius vil fjerne abortnemndene. Hun foreslår at kvinnen skal ta beslutningen sammen med fastlegen.
Torsdag 20. februar 2020
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Tirsdag 18. februar 2020
KUTT: Widerøe legger ned ruter over hele Nord-Norge. – Det er sjokkerende, sier direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.
Mandag 17. februar 2020
VRIENT: Å løfte de lavlønte har lenge vært viktig i LOs likelønnspolitikk. En fersk rapport viser at det ikke fungerer for store kvinnedominerte grupper.
Lørdag 15. februar 2020
OPPGJØR: Stats­minister Erna Solberg avviser at klima er relevant for iskant-diskusjonen – stikk i strid med KrF og Venstre.