Fredag 17. januar 2020
BEKYMRET: Margit Undine Kristoffersen, datter Hanne Kristoffersen og barnebarn Runa er tre generasjoner fra Lakselv på tur i Alta. Margit og Hanne mener situasjonen med luftambulansen i Nord-Norge har vært uholdbar lenge.
71 prosent av befolkningen mener at det offentlige – ikke private – bør drifte ambulansetjenesten:
Folk vil ha staten på vingene
ENIGE: Venninnene Laila Svendsen (til venstre) og Eva Jørgensen i Alta mener staten må ha ansvar for drifta av luftambulansetjenesten.
KLAR TALE: Det er uholdbare tilstander i luftambulansetjenesten, sier Margit U. Kristoffersen fra gata i Alta. Hun er ikke alene om å mene at staten bør inn og overta ambulanseflyene.

AMBULANSEFLY

Kun 15 prosent av Norges befolkning mener at dagens løsning med privat drift av luftambulansetjenesten er den beste.

Det kommer fram i en fersk undersøkelse Sentio Research har utført på vegne av Fagforbundet.

Helseminister Bent Høie (H) utreder nå om flyambulansene bør overtas av det offentlige, og undersøkelsen gir et tydelig svar: 71 prosent av de spurte mener at staten bør overta drifta.

Tallene gjør vondt verre for Babcock, det private selskapet som i dag drifter ambulanseflyene i Norge.

Etter at det britisk-svenske selskapet fikk anbudet på luftambulansen i nord i sommer, har det vært mye uro. Det toppet seg da fire nye fly ble satt ut av drift på grunn av teknisk feil – og reserveflyene som ble satt inn, bare kunne betjene de største flyplassene.

Leger og sykepleiere sier de har vært utrygge på jobb, og kommuneleger frykter at luftambulansen ikke er der når man trenger den.

Nesten alle oppdragene til ambulanseflyene foregår i Nord-Norge, og det er her undersøkelsen er tydeligst: Hele 83 prosent av innbyggerne i de to nordligste fylkene vil at staten skal overta.

Fakta

Undersøkelsen:

• Sentio Research har gjort en spørreundersøkelse på oppdrag for Fagforbundet.

• Det første spørsmålet som har blitt stilt, er: Luftambulansetjenesten ved sykehusene drives i dag av et privat selskap etter anbudsutsettelse. Mener du at luftambulansen bør drives av private som i dag, eller mener du at staten bør overta driften?

• Undersøkelsen ble gjennomført med telefonintervjuer i perioden 7. til 11. januar og har et utvalg på 1000 personer over 18 år fra hele landet.

På helsa løs

Det overrasker ikke Margit Undine Kristoffersen, som er ute og handler med dattera og barnebarnet i Alta da Klassekampen møter henne.

– Det går på helsa løs for oss i Finnmark, og situasjonen har lenge vært uholdbar, sier hun.

Kristoffersen viser at både helsepersonell og lokalpolitikere er samstemte i at luftambulansen må være mer forutsigbar.

– Om kollapsen i denne livsviktige tjenesten hadde skjedd lenger sør i landet, ville det vært en katastrofe der regjeringen straks ville grepet inn, sier hun.

Dattera Hanne Kristoffersen er enig.

– Min samboer arbeider på det militære redningshelikopteret Sea King og har base i Lakselv. Her ser man hvordan statlig drift er effektiv. Det er systemer for backup, og tjenesten stopper aldri, sier hun.

På kafé i byen sitter venninnene Eva Jørgensen og Laila Svendsen. Begge er opptatt av et best mulig ambulansetilbud.

– Vi kan ikke kontraktsutsette livsviktige samfunnstjenester. Her trenger vi offentlig drift og kontroll, sier Jørgensen.

– Privat outsourcing gir mindre forutsigbarhet enn statlig drift. Dessuten blir det dyrt når staten må detaljkontrollere de private, for å sikre seg at folk får det de har krav på, sier Svendsen.

– Det er oppstart til valgkamp nå, og det er viktig at alle partier toner flagg i denne samfunnsviktige saken, sier Jørgensen.

Luft under Støres vinger

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjort det klart at staten vil overta flyene dersom han blir statsminister. Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap) er enig med sin partileder.

– Jeg er enig i at luftambulansen må drives av staten, og støtter innspillet til Jonas Gahr Støre, sier Pedersen, som tidligere var nestleder i Arbeiderpartiet.

Den siste tida har et helikopter hatt base i Kirkenes, og Pedersen håper tjenesten videreføres.

– Vi må ha en forutsigbar beredskap med langsiktighet. Og vi må ha et helikopter i beredskap i Kirkenes, sier hun.

Pedersen peker på at fly har sine begrensninger i beredskapen i Finnmark.

Tana er et av mange steder i Finnmark som ikke har flyplass. Pedersen sier at innbyggerne her har god erfaring med helikopter, som kan lande nesten hvor som helst med livreddende tjenester.

Landets enste MDG-ordfører, Ørjan Jensen i Vardø, mener det er helt naturlig at staten overtar luftambulansen.

– Dette er en kritisk viktig samfunnsinfrastruktur. For oss i Vardø er en god luftambulanse livsviktig. Staten må drive, og de må få nødvendige midler til disposisjon, sier han.

Også støtte blant de blå

Ordfører Rolf Laupstad (Ap) i Berlevåg synes det er en selvfølge at staten har ansvaret for alle blålys-etater.

– Staten har i dag ansvaret for ambulansebilene, og politiet er statlig. Med offentlig drevet luftambulanse blir det økt forutsigbarhet og trygghet, sier han.

– Våre innbyggere er 110 prosent avhengig av en god luftambulanse, og da blir det feil at private aktører kan presses på pris for å få anbudene, legger Berlevåg-ordføreren til.

Selv om undersøkelsen viser at offentlig drift har sterkest støtte blant nordlendingene, mener også 72 prosent av de spurte i Oslo at statlig drift er det eneste riktige.

Blant de spurte som stemmer Arbeiderpartiet, svarer 83 prosent at staten må overta, mens 49 prosent av dem som støtter Fremskrittspartiet svarer det samme. Blant Høyrevelgerne sier 47 prosent ja til at staten overtar, mens 38 prosent vil at private fortsatt skal drive.

Ber Høie lytte

Fagforbundets leder Mette Nord skriver i en e-post at undersøkelsen er en marsjordre til helseminister Høie.

– Krisa i luftambulansetjenesten har gjort det helt klart for folk flest at dette er en tjeneste som staten må drive sjøl. Fra før har alle de ansattes organisasjoner samlet seg om det samme kravet. Nå må helseminister Bent Høie og regjeringen lytte til folket og til sine egne ansatte, sier hun.

rapp@klassekampen.no

Onsdag 26. februar 2020
IMOT: En lov som hver enkelt står fritt til å tolke, er ikke mye til lov, sier Kjersti Toppe. Hun går mot forslaget om å la kvinner i samråd med lege vurdere abort etter uke tolv.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.
Mandag 24. februar 2020
BABY-NEKT: Motvillige menn har skylda for at fødselstallene stuper i Norge, ifølge en ny rapport. Folk uten barn overdriver ulempene med å få barn, tror forsker.
Lørdag 22. februar 2020
NORGE RINGER: De tror at et annet system er mulig. I USA. Disse unge nordmennene forteller amerikanere hvorfor de bør ha en sosialist som president.
Fredag 21. februar 2020
OPPMYKNING: Høyesterettsdommer Karin Bruzelius vil fjerne abortnemndene. Hun foreslår at kvinnen skal ta beslutningen sammen med fastlegen.
Torsdag 20. februar 2020
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Tirsdag 18. februar 2020
KUTT: Widerøe legger ned ruter over hele Nord-Norge. – Det er sjokkerende, sier direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.
Mandag 17. februar 2020
VRIENT: Å løfte de lavlønte har lenge vært viktig i LOs likelønnspolitikk. En fersk rapport viser at det ikke fungerer for store kvinnedominerte grupper.
Lørdag 15. februar 2020
OPPGJØR: Stats­minister Erna Solberg avviser at klima er relevant for iskant-diskusjonen – stikk i strid med KrF og Venstre.