Onsdag 15. januar 2020
MENS VI VENTER PÅ OECD: Kari Elisabeth Kaski og Hadia Tajik, finanspolitiske talspersoner i SV og Ap, mener at finansminister Siv Jensen må være langt mer offensiv i kampen for beskatning av multinasjonale selskaper. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Opposisjonen etterlyser nasjonale skattetiltak mot digitale kjemper som Google og Facebook:
Krever norske skattegrep
Regjeringen kan ikke bare lene seg på internasjonale avtaler om beskatning av IT-gigantene, mener SV og Arbeiderpartiet.

medier

– Jeg vil advare mot å tro at en internasjonal løsning gjør at vi ikke trenger nasjonale tiltak, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Spørsmålet som nå diskuteres 134 land imellom, er hvordan man skal skattlegge digitale giganter som Google og Facebook. De to selskapene omsatte for milliarder i Norge i fjor, men skattet henholdsvis 4 og 2,9 millioner kroner.

Mandag sa finansminister Siv Jensen (Frp) til Klassekampen at dersom OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) ikke finner en løsning i 2020 slik den har varslet, vil hun innføre en norsk digitalskatt.

Kaski kaller utspillet for en avledningsmanøver.

– Jeg er redd for at vi skyver de internasjonale prosessene foran oss, mens årene går og de store multinasjonale selskapene og gigantene tapper fellesskapet for verdier, sier stortingsrepresentanten.

Fakta

Digitalskatt:

• OECD forsøker å få på plass et internasjonalt skatteregelverk for multinasjonale digitale selskaper.

• Mandag sa finansminister Siv Jensen til Klassekampen at hun vil innføre en norsk digitalskatt dersom OECD ikke finner en løsning i 2020.

• I går sa Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde at OECDs forslag ikke er godt nok.

Etterlyser flere tiltak

SV og Ap på Stortinget etterlyser flere nasjonale tiltak fra finansministerens side. De mener regjeringen blant annet må innføre kildeskatt på renter og royalties, og omvendt kredittfradrag for store internasjonale konsern.

Begge tiltakene skal forhindre at flernasjonale selskaper flytter overskudd ut av landet.

– En del selskaper flytter overskuddet sitt til datterselskap i land der skattebelastningen er mindre. Det bidrar til økt ulikhet, svekket velferd og svakere konkurranse, og det haster at finansministeren tar tak i dette, sier Hadia Tajik, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Hun mener at Jensen må vise fram Norges posisjon i OECD-forhandlingene.

– Hva slags initiativ har Norge tatt, og hvilke regler har Norge vært pådrivere for? Vi trenger en tydelig framoverlent norsk posisjon i disse forhandlingene, sier hun.

Mener Norge må gå foran

Kaski mener at forslaget som det nå forhandles om i OECD, ikke går langt nok.

– Det som er litt av utfordringen, er at man ikke klarer å skattlegge det reelle overskuddet til de multinasjonale selskapene, sier hun.

I fjor foreslo SV på Stortinget å utrede en nasjonal omsetningsavgift på digital virksomhet, slik Frankrike og Italia har innført og som flere andre land lanserer i år. Forslaget fikk støtte fra resten av opposisjonen.

Kaski mener at en særnorsk digitalskatt må til for å legge press på OECD, samtidig som Norge vil hente inn flere skatteinntekter.

Hun peker på at det er store interessekonflikter innad i OECD, hvor lavskattland som Irland tjener på at Google og Facebook legger hovedkontorene sine dit.

– Vi er nødt til å starte med at enkeltland som ikke har bindinger, går foran med større ambisjoner. Det kan presse OECD og etter hvert EU til å bli mer ambisiøse, sier hun.

Vil ha nytt system

SV-politikeren mener at det egentlig trengs et nytt internasjonalt skattesystem for å håndtere den digitale og globale økonomien.

Hun ser for seg en enhetlig skattlegging, der man setter en skattesats på et selskaps overskudd og fordeler skatten ut fra aktiviteten i ulike land.

– Jeg tror vi på sikt må gå i den retningen, i stedet for å gjøre dagens skattesystem mer komplekst. De multinasjonale selskapene har så store ressurser at de alltid finner hull og måter å sno seg unna skatt. Det er ikke heldig at politikere og myndigheter løper etter og prøver å tette skattehull, sier hun.

– Er det realistisk når mange land har helt andre interesser?

– Det er en stor kamp å ta, samtidig er det utrolig mange land som vil få langt større skatteinntekter hvis man hadde gjort det. Mine ambisjoner i en rødgrønn regjering vil være å løfte skatt inn på et FN-spor, og begynne å ta til orde for enhetlig skattlegging, sier SV-politikeren.

Finansminister Siv Jensen (Frp) skriver i en e-post:

«Norge deltar aktivt i forhandlingene om skattelegging av multinasjonale digitale selskaper med sikte på å få til en internasjonal løsning innen utgangen av 2020. Vi støtter at det arbeides etter de modellene OECD har lagt frem.»

Jensen skriver videre at forhandlingene foregår på konfidensielt grunnlag.

Regjeringen har sagt at den skal sende ut et forslag på høring om kildeskatt på renter og royalties, og Jensen sier at hun vil varsle på vanlig måte når det er klart.

mariv@klassekampen.no

Onsdag 8. april 2020
At besøkstallet ved Nordnorsk kunstmuseum falt i fjor, henger sammen med at tallene hadde økt kraftig i foregående år, hevder den sparkede direktøren Jérémie McGowan.
Tirsdag 7. april 2020
På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.
Mandag 6. april 2020
Aleksander Melli har brukt under en uke på å oversette «I smittens tid» fra italiensk til norsk. Flere forlag er i gang med koronabøker.
Lørdag 4. april 2020
Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum tar bladet fra munnen om hvorfor direktøren fikk sparken. Men et tidligere styremedlem bestrider framstillingen hennes.
Fredag 3. april 2020
I koronaens tid blir stadig flere tekster, foredrag og forfattersamtaler lagt gratis ut på nettet. Forfatterorganisasjon advarer medlemmene sine mot å dele for mye.
Torsdag 2. april 2020
Videotjenesten Zoom er i hardt vær for sin behandling av personvern og sikkerhet. Forbrukerrådet håper nå at flere tjenester rydder opp.
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.