Lørdag 11. januar 2020
Lukket klubb

• Dagbladets næringslivssatsing Børsen hadde denne uka en fornøyelig sak om en opprivende strid i den lukkede herreklubben Det norske selskab. Den snart 250 år gamle klubben hadde bestemt seg for å utrede om det ikke var på tide å ta opp kvinner som medlemmer, og et utvalg var satt ned for å «belyse problemstillingen». Utvalget besto blant andre av høyesterettsadvokat Cato Schiøtz, investor Christian Ringnes og tidligere PST-sjef og riksantikvar Jørn Holme. Dagbladet forteller at «kvinneutvalget» ble nedlagt før det fikk satt i gang, etter en mailstorm fra godt over 100 medlemmer. De ville verne om det særegne miljøet som blir til når menn fra samfunnseliten møtes uten kvinner til stede for å drive med blant annet fluefiske, leirdue­skyting, vinsmaking og bridge.

• Debatten i etterkant har handlet om det går an å ekskluderer kvinner i en klubb i 2020. På Dagsnytt 18 torsdag luftet avsatt utvalgsmedlem Christian Ringnes sin bekymring over at Det norske selskab med denne beslutningen risikerer å gjøre seg irrelevant i samfunnet. Cato Schiøtz var usikker på om han ønsket kvinner velkommen i det gode selskap, men mente at å stanse en utredning av spørsmålet stred med «idealene vi har hatt i 200 år». For oss som står utenfor ser det snarere ut som det er en stolt tradisjon som opprettholdes. Uansett er det interessant å få innsikt i at slike lukkede fora for borgerskapet fortsatt finnes og utgjør mektige nettverk i samfunnet.

• I fornemme lokaler bak Stortinget samler selskapet rikfolk, høytstående embetsmenn, politikere, kulturpersonligheter og toppjurister. Derfra de kan skue mot huset til allmuens representanter. Da landets første grunnlov ble vedtatt på Eidsvoll i 1814, hadde en firedel vært medlem av Det norske selskab. Siden har demokratiet blitt utvidet for å hindre at makt skal følge formuer og familier. Hvem som er medlemmer i selskapet i dag, vet vi ikke. Men selve dets eksistens er en påminnelse om at makt og privilegier fortsatt samles hos de få. Målet er å flytte mer makt over gata til folkets representanter.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...