Fredag 10. januar 2020
IKKE BESTÅTT: Kunnskapsminister Jan Tore Sanners forslag om tvangsinnføring av karakterbasert opptak får strykkarakter av en nær samlet skolesektor, LO, KS og NHO. Her er han på besøk på Sofienberg skole i Oslo. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Regjeringens krav om fritt skolevalg skytes ned i høring:
Ny lov får stryk
MOTSTAND: NHO forventer at regjeringen snur om såkalt fritt skolevalg etter massiv motstand i høringsrunde.

Utdanning

I fjor høst varslet regjeringen at de ville tvinge alle landets fylker til å innføre «fritt skolevalg» i videregående skole. «Fritt skolevalg» er høyresidas navn på karakterbasert opptak. Det innebærer at karakternivå alene avgjør om en elev får skoleplass.

To forslag til lovendring ble sendt på høring, begge innebærer at fylkene må innføre karakterbasert opptak.

Nå viser høringsrunden, som ble avsluttet 31. desember, så sterk motstand at regjeringen kan bli nødt til å skrote hele forslaget. Blant kritikerne er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– NHO avviser begge forslagene, sier Sonja Lovise Berg, avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO.

Fakta

Inntak i videregående:

• I dag bestemmer fylkene selv inntakssystem for videregående skole. Praksis i ulike fylker varierer mellom nærskolemodell, karakterbasert opptak («fritt skolevalg») eller en hybrid av de to.

• Regjeringen utreder to lovforslag. Begge innebærer at fylkene må innføre karakterbasert opptak. Høringsrunden på forslagene ble avsluttet 31. desember.

Fylkene bestemmer

I dag er det fylkene selv som bestemmer hvilket inntakssystem som skal brukes. Noen har nærskoleprinsippet, som gir elever rett til skoleplass på nærmeste videregående skole. Noen har karakterbasert opptak i hele fylket, mens andre har en kombinasjon av begge systemer.

NHO er kritisk til at fylkene mister råderett over inntakssystemet til videregående skole.

– Regjeringen argumenterer med at karakterbasert opptak vil gi elevene mer frihet. Er ikke NHO for valgfrihet?

– NHO er i prinsippet for valgfrihet, og det skal lønne seg å oppnå gode karakterer. Samtidig ser vi at fritt skolevalg med karakterbasert inntak kan ha uintenderte negative konsekvenser for noen elevgrupper, sier Berg.

Forslag flopper

NHO er ikke alene om å vende tommelen ned. En gjennomgang gjort av Utdanningsnytt viser at regjeringens forslag har fått en kjølig mottakelse.

80 av 140 høringssvar sier blankt nei til begge regjeringens forslag. Blant dem som sier nei, er ni fylker, så å si hele utdanningssektoren, samt tunge aktører som LO og KS. Kritiske punkter som trekkes fram er blant annet svekket lokaldemokrati, fare for skolenedleggelser i distriktene, økt karakterpress i skolen, framveksten av A -og B-skoler, og at elever kan måtte reise langt for å få utdanningen de har krav på.

Responsen må få konsekvenser, mener Berg.

– NHO forventer at regjeringen tar høringssvarene til følge og lytter til høringsinstansene, sier hun.

Oslo utreder ulike modeller

Det samme mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Dette bør være slutten for forslaget. Det er sjelden regjeringen får så massiv motstand fra sektoren som i dette tilfellet, sier han.

Oslo er fylket med størst forskjeller i videregående skole. For å utjevne forskjellene har byrådet har satt ned en arbeidsgruppe som utreder ulike inntaksmodeller.

Oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener regjeringens forslag er skadelig.

– Tvungent skolevalg frarøver lokalpolitikernes demokratiske muligheter til å søke løsninger som fungerer lokalt. Det er ulokt på grensa til uforsvarlig, sier hun.

Frihet uansett

Tross kritikken står Høyre fortsatt for såkalt fritt skolevalg.

– Vi har ikke rukket å gå gjennom tilbakemeldingene i høringen på en god måte, men fritt skolevalg er en grunnleggende verdi for oss, sier Kent Gudmundsen, medlem av utdanningskomiteen for Høyre.

Han understreker at det er rom for justeringer.

– Vi er opptatt av å lytte til hvordan gjøre fritt skolevalg best mulig, sier Gudmundsen.

jos@klassekampen.no

Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Tirsdag 18. februar 2020
KUTT: Widerøe legger ned ruter over hele Nord-Norge. – Det er sjokkerende, sier direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.
Mandag 17. februar 2020
VRIENT: Å løfte de lavlønte har lenge vært viktig i LOs likelønnspolitikk. En fersk rapport viser at det ikke fungerer for store kvinnedominerte grupper.
Lørdag 15. februar 2020
OPPGJØR: Stats­minister Erna Solberg avviser at klima er relevant for iskant-diskusjonen – stikk i strid med KrF og Venstre.
Fredag 14. februar 2020
I VINDEN: Trygve Slagsvold Vedum tror at norsk havvind kan bli «en enorm industri». Olje er en viktig del av oppskriften.
Fredag 14. februar 2020
FØRE VAR: Fra 2010 til 2018 steg antall nordmenn som har uføreforsikring fra rundt 200.000 til 486.000. – Uføretrygda har blitt svekka, sier SV.
Torsdag 13. februar 2020
KLIMA: Aps programkomité foreslår tung statlig satsing på et nytt industrieventyr for hydrogen. Det kan skape titusener av arbeidsplasser, sier Jonas Gahr Støre.
Onsdag 12. februar 2020
REAKSJONER: Flere sentrale politikere fra Finnmark reagerer skarp på uttalelser fra etterretningssjef Morten Haga Lunde.
Tirsdag 11. februar 2020
OLJE I NORD: Finnmark ble lovet et oljeeventyr fra Johan Castberg-feltet, men fikk smuler. Det demper lysta på ny oljeleting i Barentshavet, sier flere Ap-topper.
Mandag 10. februar 2020
KLIMA: Skal Rødt få gjennomslag, må politikken være «mulig og gjennomførbar». Det sier Rødt-nest­leder Marie Sneve Martinussen.