Fredag 10. januar 2020
Slagmark

• «Irak er ikke en del av krigen, bare slagmarka for den», sa talsmannen for Anbar-provinsens klaner Safwan al-Itawy til Klassekampen i går. Den pågående konflikten mellom Iran og USA utspiller seg i Irak. Det var utenfor Iraks hovedstad Bagdad at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani, og det var ved å sende raketter mot to amerikanske militærbaser i Irak at iranerne svarte på drapet. Stormaktsspillet er en tragedie for irakere flest. Et sentralt krav fra demonstrantene som jevnlig har samlet seg i Bagdad og byene i Sør-Irak siden i fjor høst, har vært nasjonal selvstendighet. De ønsker at Irak skal være et fritt land, uten iransk og amerikansk innblanding og uten sekterisk oppdeling etter trosretning. Men det er en lang vei fram.

• De utenlandske styrkene som sammen med USA befinner seg i Irak, er der for å bekjempe IS. USA brøt enigheten om det felles oppdraget da landet likviderte Soleimani uten å varsle nære allierte som Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Bare Israel skal ha blitt orientert i forkant. Drapet er åpenbart ikke del av kampen mot IS, ettersom den iranske generalen selv har hatt en sentral rolle i nedkjempingen av terrororganisasjonen i Syria og Irak. Nå har Tyskland, Spania, Danmark og Nato varslet en delvis tilbaketrekning fra Irak mens de ser an sikkerhetssituasjonen i landet. Noen uttrykt kritikk av USAs opptrapping av konflikten er det likevel vanskelig å spore hos europeerne.

• Siden USAs katastrofale invasjon i landet for 16 år siden, har irakere levd med vold, sekterisme, et ødelagt statsapparat og et politisk system diktert av amerikanerne. Fjerningen av diktator Saddam Hussein førte paradoksalt nok også til at USAs erkefiende Iran sikret seg innflytelse hos sjiaflertallet i Irak. Derfor er landet i dag slagmark for andre lands kriger og har i realiteten mistet sin suverenitet. Taperne er vanlige irakere. Deres protester mot korrupsjon, vanstyre og utenlandsk innblanding har blitt slått hardt ned på de siste månedene. Det er også dem som rammes hardest av nye krigshandlinger.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...