Torsdag 9. januar 2020
Optimisme

• Næringslederne på NHOs årskonferanse i går kunne glede seg over at norske bedrifter, nærings­organisasjoner, LO og forsknings­miljøene arbeider målbevisst for å gjennomføre et grønt industrielt skifte i Norge. Det går for seint – og mye burde ha kommet før – men det er også grunn til forsiktig optimisme. Equinor og den øvrige olje- og gassindustriens plan om å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030 er et av flere tegn på at det er nødvendig for bransjen å ta klimautfordringene på alvor. I løpet av ti år vil CO2-­utslippene bli redusert med over ­ 10 prosent som følge av satsingen.

• Det er også flere andre prosjekter på beddinga. I går ble Statskrafts pilotanlegg for biodrivstoff åpnet på Tofte i Asker, og det finnes store planer for karbonfangst og -lagring. Teknologien kan også være utgangspunkt for å utvinne hydrogen fra naturgass, noe som ifølge Sintefs beregninger vil kunne gi mellom 25.000 og 35.000 sysselsatte i 2050. Hydrogen kan bli et viktig utslippsfritt drivstoff for skip og tunge lastebiler, og den første hydrogendrevne ferja bygges allerede ved Fiskerstrand Verft i Sula på Sunnmøre. Det foreligger også planer om å bygge batteri­fabrikker i Norge. Et planlagt prosjekt i Mo i Rana kan skape 2500 arbeidsplasser i regionen. Vindkraft til havs er et stort satsingsområde, og om ikke lenge legges det fram en omfattende plan for reduksjon av klimautslipp i maritim sektor.

• Vi trenger mange nyetableringer, men det grønne skiftet vil først og fremst skje med utgangspunkt i dagens næringsstruktur. Staten og politiske myndigheter kan på ingen måte lene seg tilbake i den tro at markedet løser klimaproblemene. Det offentlige har en svært viktig rolle å spille, ved reguleringer og skatte- og avgiftspolitikk, men først og fremst gjennom stimulanser og tilrettelegging – og ved å initiere og finansiere nye satsinger som kan skape grønne verdikjeder. Klimatrusselen er alvorlig, men den bør ikke føre til handlingslammelse. Vi har ikke noe annet valg enn å gå løs på utfordringene med de ressursene vi har til rådighet. Da trengs det også optimisme og pågangsmot.

Fredag 28. februar 2020
• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder...
Torsdag 27. februar 2020
• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i...
Onsdag 26. februar 2020
• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre...
Tirsdag 25. februar 2020
• «I dag har jeg hatt min tristeste dag i politikken noensinne», sa Matt Bennett til nettavisa Politico. Bennett jobber for tenketanken Tredje vei, som vil at det demokratiske partiet skal bevege seg mot sentrum. Hendelsen som formørker...
Mandag 24. februar 2020
• Utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer nå en eiendomsmasse verdt 120 milliarder kroner, skriver bladet Kapital i sin siste utgave. Det betyr at 200.000 mennesker nå bor i en Tollefsen-eid bolig i et imperie som strekker seg over seks...
Lørdag 22. februar 2020
• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede...
Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...