Onsdag 18. desember 2019
RISIKO: Beredskapen i Nord-Norge har blitt svekket av at staten skulle bytte operatør av ambulanseflyene i Norge. Dette flyet eid av Luftambulansetjenesten i Tromsø skal opereres av Babcock-piloter, men det tok tid for selskapet å bli enige med pilotene om en tariffavtale. Det sier Luftambulansetjenesten at de som oppdragsgiver burde ha skjønt tidligere.FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN, NTB SCANPIX
Babcock fikk toppscore på kompetanse i anbudskonkurransen, men hadde nesten ikke ansatte:
Fikk full pott uten piloter
SELVKRITIKK: Det statlige selskapet Luftambulanse­tjenesten tar selv­kritikk i sin egen evalueringsrapport. Risikoen ved å bytte operatør ble ikke oppdaget tidlig nok.

HELSE

Da Babcock vant konkurransen om å fly ambulansefly i Norge sommeren 2017, hadde ikke selskapet ansatt en eneste pilot.

Likevel kom Babcock godt ut av vurderingen som Luftambulansetjenesten gjorde i forbindelse med anbudskonkurransen. Selskapet fikk 10 av 10 mulige poeng på kompetanse. I begrunnelsen for å gi kontrakten til Babcock heter det at selskapet hadde tilbudt «samme kompetanse» som konkurrenten.

I en evalueringsrapport til styret i Luftambulansetjenesten slår helseforetaket fast at dette likevel ikke gikk etter planen.

I rapporten tar Luftambulansetjenesten selvkritikk for ikke å ha forutsett problemene som ble oppsto da et hundretalls piloter skulle bytte arbeidsgiver.

«Et risikomoment som ikke ble identifisert tidlig nok i mottaksprosjektet, var selve overgangen fra gammel til ny kontrakt», heter det i rapporten.

Fakta

Luftambulansen i Norge:

• Luftambulansetjenesten drives av helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Helseforetakene har det medisinske ansvaret. Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud. Luftambulansetjenesten HF har per i dag kontrakt med to operatører:

• Norsk Luftambulanse AS opererer fra 1. juni 2018 alle landets legehelikoptre, mens Babcock Scandinavian Air Ambulance AS opererer fra 1. juli 2019 alle landets ambulansefly.

Møtte pilot-trøbbel

Problemene begynte allerede før Babcock tok over ambulanseflyene.

Flere piloter sa opp jobbene sine i den gamle operatøren Lufttransport AS, og beredskapen ble svekket allerede i fjor vår.

Da Babcock tok over, ble beredskapen «redusert, og tidvis svært redusert», heter det i evalueringsrapporten. En av årsakene var at i overgangen mellom de to selskapene ville ikke pilotene bytte arbeidsgiver uten tariffavtale i det nye selskapet.

Det tok tid å trene opp pilotene og svært lang tid før en ny tariffavtale var på plass.

Først 22. november i år, nesten fem måneder etter at Babcock tok over, hadde pilotene stemt gjennom en ny avtale.

Mangelen på en tariffavtale gjorde det vanskelig å få nok piloter i Kirkenes, Alta og Bodø. Det førte til «udekte vakter i pilotenes vakt­planer».

Resultatet var svekket beredskap, spesielt i Nord-Norge, og helseforetaket måtte sette inn egne fly og Forsvarets helikopter for å sikre luftambulansen.

Tar lærdom av saken

Erfaringen fra bytte av operatør er utgangspunktet for jobben som helseforetaket nå setter i gang med.

«Det er mye erfaring å ta lærdom av», skriver direktør i Luftambulansetjenesten Øyvind Juell i en e-post til Klassekampen.

Juell skriver at den neste overføringen mellom operatører av ambulanseflyene bør skje «base for base» og ikke alle flybasene samtidig, sånn som i sommer.

«Dersom luftambulansetjenester fortsatt skal skaffes gjennom offentlige anskaffelser, må framtidige avtaler så konkret som mulig beskrive hvordan overgang til ny kontraktsperiode og eventuelt bytte av operatører skal foregå», skriver Juell.

Bedre beredskap nå

Helseforetaket jobber nå med å «sikre at dagens kontrakt kan overføres til annen driver eller driftsform på en bedre måte enn det vi fikk til denne gangen», skriver han.

6. desember i år ble det klart at selskapet Babcock hadde tekniske problemer på kortbaneflyene, noe som skapte en akutt krise i ambulansetjenesten, spesielt i Nord-Norge. Den tekniske feilen skal nå være løst, ifølge selskapet.

Ekstra beredskap er likevel fremdeles på plass. Selskapet har satt inn tre ekstra fly, Forsvaret har ett helikopter i Kirkenes, og Luftambulansetjenesten har i tillegg leid inn to jetfly stasjonert på Garder­moen.

Ett av de tre flyene som Bab­cock har leid inn, er nå i stand til å lande på kortbaneflyplasser. Det ble klart på mandag denne uka.

«Viktigere enn fornuften»

VG publiserte i går en intern presentasjon som Øyvind Juell har holdt for styret i Luftambulansetjenesten HF. I ­kulepunktene i presentasjonen nevner ikke Juell selv­kritikken, men legger vekt på at pilotene «ikke nødvendigvis var på tilbudssida verken i forkant eller i etterkant av bytte».

Juell skriver også at «politikken blir viktigere enn fornuften», som en kommentar til deler av den politiske diskusjonen på Stortinget.

– Den politiske debatten (...) tar fokus og krefter fra den jobben vi egentlig er satt til å gjøre, sier han til VG.

magnusl@klassekampen.no

Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.
Torsdag 27. februar 2020
UTÅLMODIGE: De jobber i utfordrende og fysisk slitsomme yrker. For lav lønn. I år forventer de at fag­bevegelsen tar dem på alvor.
Onsdag 26. februar 2020
IMOT: En lov som hver enkelt står fritt til å tolke, er ikke mye til lov, sier Kjersti Toppe. Hun går mot forslaget om å la kvinner i samråd med lege vurdere abort etter uke tolv.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.
Mandag 24. februar 2020
BABY-NEKT: Motvillige menn har skylda for at fødselstallene stuper i Norge, ifølge en ny rapport. Folk uten barn overdriver ulempene med å få barn, tror forsker.
Lørdag 22. februar 2020
NORGE RINGER: De tror at et annet system er mulig. I USA. Disse unge nordmennene forteller amerikanere hvorfor de bør ha en sosialist som president.
Fredag 21. februar 2020
OPPMYKNING: Høyesterettsdommer Karin Bruzelius vil fjerne abortnemndene. Hun foreslår at kvinnen skal ta beslutningen sammen med fastlegen.
Torsdag 20. februar 2020
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Tirsdag 18. februar 2020
KUTT: Widerøe legger ned ruter over hele Nord-Norge. – Det er sjokkerende, sier direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.