Mandag 9. desember 2019
INN I FJELLHEIMEN: Amerikanske F-35 jagerfly over Rondane en desemberdag i 2018. De tre første av de 52 jagerflyene kom til Norge i 2017, men først fra 2025 er alle de nye kampflyene fullt operative.FOTO: MORTEN HANCHE, FORSVARET
Riksrevisjonens rapport om flyvåpenets operative evne holdes hemmelig i alle ledd:
Holder kritikk hemmelig
Frank Bakke-Jensen (H)
Hysj: Riksrevisjonen kritiserer regjeringen i ­hemmelig jager­flyrapport, men Forsvarsdepartementet hevder rapportens gradering gjør det ­umulig å fortelle hvor alvorlig kritikken er.

FORSVAR

Norges nye kampfly F-35 lager mye støy, men ikke på Stortinget.

Riksrevisjonen leverte i mai i år en rapport om de nye kampflyene. Den er hemmelig. Rapporten behandles nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, i hemmelige høringer. Utenriks- og forsvarskomiteen skal gi en hemmelig uttalelse, før kontrollkomiteen gir en hemmelig innstilling til Stortinget over jul.

Stortinget skal behandle saken i plenum, og debatten vil trolig skje i den såkalte kino­salen, der det er lov å snakke om gradert informasjon. Alle representantene har rett til å møte opp og ta ordet, men referatet blir hemmelig.

Fakta

Jagerflykjøpet:

• Norge har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 kampfly av typen F-35. De erstatter F-16-flyene, som fases ut fra 2019.

• Det såkalte styringsmålet er på 74,6 milliarder, mens total kostnadsramme er 85,1 mrd.

• Bergens Tidende skrev tidligere i år at prisen blir 16 milliarder kroner dyrere enn først antatt, totalt 97 milliarder kroner.

• Regjeringen mener overskridelsen bare er 8 mrd. over styringsmålet, altså om lag 82,4 mrd.

• Først i 2025 er samtlige nye jagerfly fullt operative.

Kilde: NTB

Krav fra regjeringen

Nå undersøker SV om også et eventuelt stortingsvedtak blir hemmelig eller om offentligheten får innsyn.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si mer om denne saken, sier SVs representant kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård.

Riksrevisjonens mål med undersøkelsen har vært å vurdere om infrastruktur og støtte­funksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35. Undersøkelsen omfatter vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene, baseforsvar, luftvern, luftradarkjeden, kommando- og kontrollsystemene og Forsvarsdepartementets styring.

Det er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som har bedt om at rapporten i sin helhet skal hemmeligholdes. Riksrevisjonen har spurt om det er mulig å lage en avgradert versjon, men det er blitt avslått av Bakke-Jensen med henvisning til at ingen enkeltheter i rapporten kan tas ut.

Vil ikke avsløre kritikk

Samtidig går deler av Riksrevisjonens gransking på Forsvarsdepartementets håndtering. Generelt sett kan Riksrevisjonen, dersom undersøkelser avdekker kritikkverdige forhold, fremme kritikk etter fire alvorlighetsgrader: Kritikkverdig, sterkt kritikkverdig, alvorlig, og svært alvorlig.

Klassekampen har derfor spurt om Forsvarsdepartementet, uten å gå inn på det faglige i rapporten som er underlagt sikkerhetslovgivning, kan opplyse om Riksrevisjonen fremmer kritikk, og i så fall på hvilket nivå.

Forsvarsdepartementet hevder at rapportens gradering står i veien for å opplyse om hvor alvorlig kritikken fra Riksrevisjonen er.

«Forsvarsdepartementet har fått kritikk fra Riksrevisjonen i denne saken, men kan ikke gå inn på områder og grad av kritikk på grunn av gradering», heter det i en e-post fra kommunikasjonsavdelingen.

I et skriftlig svar begrunner forsvarsministeren hemmeligholdet slik: «Undersøkelsen om kampflyvåpenets operative evne omfatter blant annet mulige sårbarheter i vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene og luftvern. Denne typen informasjon har høy verdi for fremmed etterretning. Ut fra en helhetsvurdering mener vi at dokumentet må være gradert ‘begrenset’. Setninger og avsnitt kan hver for seg være ugradert, men sammenstillingen og vurderingene i sin helhet tilsier at dokumentet er gradert».

Ifølge forsvarsministeren er både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Riksrevisjonen enig med ham om hemmeligholdet.

Foss: Forstår at dere spør

Klassekampen har henvendt seg til Riksrevisjonen med spørsmål om hvilken verdi det har for offentligheten med en gransking fra Stortingets viktigste kontrollorgan når offentligheten ikke får innsyn i resultatet.

Via kommunikasjonsavdelingen svarer riksrevisor Per-Kristian Foss i en e-post:

«Jeg forstår godt at dere stiller spørsmålet, det er pressens oppgave. Hovedregelen er og skal være at Riksrevisjonens rapporter er offentlige når vi har levert de til Stortinget. På bakgrunn av Forsvarsdepartementets vurderinger er imidlertid undersøkelsen om kampflyvåpenets operative evne gradert og unntatt offentlighet. I spørsmål om sikkerhetsgradert informasjon, er det vanlig praksis at vi følger informasjonseiers vurdering.»

Videre understreker Foss at åpenhet for offentligheten er en grunnleggende demokratisk verdi som alle myndigheter skal ivareta. Foss skriver: «Men det ligger utenfor min rolle å mene noe om hvordan Stortinget bør behandle våre rapporter. Vår hovedoppgave er å gi Stortinget informasjonen de trenger for å kunne kontrollere regjeringen.»

bjornk@klassekampen.no

Onsdag 29. januar 2020
VERDI: Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør iskanten til et verdispørsmål og sier at «vi må ta større varsomhetshensyn i disse områdene» enn tidligere.
Tirsdag 28. januar 2020
OMKAMP: For fem måneder siden brukte Erna Solberg 20 milliarder kroner på bompengeforliket som skulle berge regjeringen. Nå varsler Frp at avtalen ikke gjelder lenger.
Torsdag 23. januar 2020
NYE TIDER: Flere Frp-topper vil lokke Sp over i et framtidig borgerlig regjeringssamarbeid. «Komisk», svarer Sp.
Onsdag 22. januar 2020
VIKEN: Med Frp tilbake i Stortinget kan det gå mot oppløsning av Viken før 2021.
Tirsdag 21. januar 2020
EXIT: Frp-nestor Carl I. Hagen maner sitt gamle parti til å drive nådeløs opposisjonspolitikk. Nå forventer han kamp om ledervervet.
Mandag 20. januar 2020
IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.
Torsdag 16. januar 2020
URO: Frp vil kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at en norsk IS-kvinne ble hentet fra Syria, sier Jon Helgheim (Frp).
Torsdag 2. januar 2020
SKEPTISKE: Både KrF og Frp frykter at Rusreform­utvalgets anbefalinger til ny rus­politikk vil føre til mer narkobruk blant unge.
Mandag 23. desember 2019
HAR TROA: SV-leder Audun Lysbakken tror han får med seg Senterpartiet på et rettferdig, grønt skifte.
Torsdag 19. desember 2019
BLÅSER: Som eldre- og folke­helseminister gikk Sylvi Listhaug ut mot regjeringens vindkraftpolitikk. Nå får hun ansvaret for den.