Onsdag 4. desember 2019
Falsk trussel

• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk utfordring». I Europa er dette langt på vei gresk. Det er mulig Kina er en sikkerhetspolitisk trussel mot noen av sine naboer, for eksempel India og Vietnam, der det er grensekonflikter, men Kina er på ingen måte en militær trussel mot Europa. Det bør derfor være enkelt for europeiske Nato-land å avvise å bli trukket inn i USAs militære styrkeoppbygging i Stillehavsregionen.

• USAs konflikt med Kina handler først og fremst om økonomi. USAs president Donald Trump har vært opptatt av å beskytte hjemlig industri mot billige kinesiske importvarer – en strategi som har vært til dels vellykket. Europeiske land kan fritt velge å innføre tilsvarende toll og restriksjoner på handelen med Kina, men det har i tilfelle svært lite med militære trusler å gjøre. Hvis europeiske land aksepterer det oppkonstruerte amerikanske trusselbildet, vil det utelukkende være for å tilfredsstille Washington i et håp om ikke selv å bli straffet med tilsvarende toll eller sanksjoner for å handle med Kina. USA har allerede angrepet Tyskland for den russiske gassledningen Nord Stream 2, og nå truer Trump europeiske land med sanksjoner hvis de velger Huawei. Men europeerne er mer og mer motvillige til å følge Washingtons pipe. USAs trussel om å innføre straffetoll mot Frankrike fordi landet vil skattlegge globale nettselskaper som Facebook og Google, har vakt sterke reaksjoner.

• I USAs utenrikspolitikk er det militære og økonomiske fullstendig filtret sammen. Ethvert lite land, som Norge, vet at Washington først og fremst er ute etter å få solgt amerikansk militærmateriell, som F-35. Denne sammenblandingen settes på spissen når USA nå forsøker å gjøre handelskrigen med Beijing til en Nato-sak med falske påstander om at Kina representerer en global militær trussel. Her har europeiske land bare én ting å gjøre, og det er avvise denne amerikanske tenketankkonstruksjonen.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...