Tirsdag 3. desember 2019
Rett til arbeid

• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som vaskehjelp. Hun er ureturnerbar asylsøker fra Eritrea og har bodd i Norge i 20 år. Tidligere har hun både arbeidet og hatt egen leilighet, men etter en asylinnstramming under den rødgrønne regjeringen ble hun og andre i hennes situasjon fratatt skattekortet og muligheten til å ta betalt arbeid. Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet i et intervju med Vårt Land i sommer. Det førte til at politiet tok kontakt og nå har siktet Oslos gamle biskop. Til TV 2 sier Stålsett at han handlet ut fra nestekjærlighet, er innstilt på å sone straffen og ikke angrer på noe.

• Gunnar Stålsetts handling er et klassisk eksempel på sivil ulydighet. Ved å bryte loven ønsker han å rette oppmerksomhet mot problematiske sider ved dagens lovverk. Det har han også klart. Oslos byrådsleder Raymond Johansen er blant dem som har kastet seg inn i debatten på Stålsetts side: «Noen ureturnerbare er i Norge i 10, 20, 30 år, og det er helt skrekkelig at de ikke kan jobbe. Situasjonen er ikke bærekraftig», sier Johansen. Mennesker som nektes å forsørge seg selv, blir enten avhengige av at andre gir dem rom og mat, låst på mottak eller de skaffer seg inntekt på ulovlig vis. De fleste møter ikke en barmhjertig biskop, men går inn i et svart arbeidsmarked eller tyr til prostitusjon og kriminalitet.

• I Granavolden-plattformen forpliktet regjeringspartiene seg til å «legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge». Et slikt amnesti ville omfattet Lula Tekle og også vært en betimelig erkjennelse av at det er myndighetene som må ta ansvar når de ikke klarer å returnere asylsøkere med endelig avslag. Asylpolitikken bør uansett ikke bidra til oppblomstring av kriminalitet. Derfor bør regjeringen gjøre det mulig for folk den ikke klarer å returnere, å ta arbeid så lenge de bor her. I det minste bør regjeringen følge opp sin egen plattform.

Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...
Mandag 25. november 2019
• Den britiske kommentatoren Kenan Malik analyserte i en interessant søndagskommentar i The Guardian det politiske debattklimaet i Storbritannia. Malik har sett en TV-debatt fra 1975 mellom sosialdemokratene Tony Benn og Roy Jenkins, hvor de...