Lørdag 30. november 2019
I én kurv

• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes president Emmanuel Macron 7. november at alliansen var «hjernedød», med henvisning til Tyrkias invasjon i Nord-Syria: «Du har ingen koordinering overhodet knyttet til beslutningstaking mellom USA og de Nato-allierte. Ingen. Du har en ukoordinert aggressiv handling begått av en annen Nato-alliert, Tyrkia, i et område der våre interesser står på spill», sa han. Macron mente dess­uten at USA ikke lenger tar hensyn til europeiske interesser.

• Forrige uke fulgte Danmarks statsminister Mette Fredriksen opp. Hun tok avstand fra betegnelsen hjernedød, men sa til Ritzau at hun deler Macrons grunnleggende analyse av at «Nato er utfordret». Forsvaret av Norge baserer seg i dag nesten utelukkende på Nato-samarbeidet. Den nasjonale forsvaret har blitt bygget ned over flere år, samtidig som militære oppkjøp og oppbygging av styrkene våre tilpasses Natos, og dermed USAs, behov. Logikken er at dersom storebror er fornøyd, vil han forsvare oss i neste runde. Dermed er det, blir vi fortalt, i Norges forsvarspolitiske interesse å delta i katastrofale felttog som Irak-krigen og bombingen av Libya.

• Det neste kan bli opprustning i Sør-Kina-havet. Da den tyske forsvarsministeren Annegret Kramp-Karrenbauer snakket om forsvarspolitikk ved Bundeswehr-universitetet i München 7. november i år, åpnet hun for Tyskland og landets allierte skulle øke sin militære tilstedeværelse der. Slik dras Nato inn konflikten mellom USA og Kina. Hva Norge vurderer, er ikke kjent. Det er uansett åpenbart at Norge ikke har noen nasjonal interesse av å ruste opp Sør-Kina-havet. Problemet er at vi har lagt nesten alle eggene i én kurv, og den kontrolleres av et USA som liker å diktere, ikke bli diktert. Derfor er det på høy tid at en debatt om alliansens framtid nå kommer i Nato. Den bør også komme i Norge.

Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...
Mandag 10. februar 2020
• I en reportasje i fredagens A-magasin forteller ti anonyme fastleger historier om sine møter med pasienter. Historiene som gjenfortelles, er riktignok kun om de «problematiske pasientene», de legene mener utnytter systemet, går til legen...
Fredag 7. februar 2020
• Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump er over. Senatet stemte for å frifinne Trump for begge anklagene: maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens arbeid. Begge avstemningene forløp som forventet, og fordi avstemningsresultatet...