Fredag 29. november 2019
Privat helse

• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist av lege. Dette er den formen for helseforsikring som vokser mest, og bedriftene står for 90 prosent av alle behandlingsforsikringene som tegnes. Hvorfor velger så mange bedrifter å kjøpe dette til sine ansatte?

• De to viktigste grunnene er at det har blitt et skapt et marked for denne i utgangspunktet unødvendige tjenesten av kommersielle helsetjenestetilbydere og av private forsikringsselskaper. For det andre er det også for lang behandlingskø flere steder idag. Da er det interessant å se på et annet tall som også er på vei oppover, nemlig antall kommuner med fastlegemangel. Ifølge Legeforeningen var det i 2017 elleve kommuner som hadde fastlegemangel. I 2019 hadde tallet firedoblet seg til 49. Ordningen har vært underfinansiert i mange år, sa president i Legeforeningen Marit Hermansen tidligere i år. At fastlegemangel og private helseforsikringer vokser side om side, er ikke noe som har oppstått i et politisk ­vakuum. Det er også i høyeste grad et politisk valg hva vi gjør med det.

• Det finnes i hvert fall tre ulike alternativer. Vi kan fortsette som i dag, der flere kjøper seg forbi helsekøene med private helseforsikringer. Det vil i så fall bety at vi aksepterer et mer delt helsevesen, og at ulikheten får fortsette å vokse også i Helse-Norge. En annen mulighet er å innføre høyere egenbetalinger. Det vil gi større inntekter til helsesektoren, men høye egenandeler vil undergrave velferdsstatens prinsipp om at velferd skal være gratis eller så billig som mulig for å sikre alle lik tilgang. Eller vi kan styrke helsesektoren gjennom økte skatter. For venstresida må svaret være en rettferdig variant av det siste. Høyere skatter for dem med god råd, for deretter å bruke skatteinntektene på å bygge opp helsetjenestene. Denne grunnleggende tanken bak velferdsstaten trenger større kraft, skal vi klare å snu dagens utvikling.MARI EIFRING

Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...
Mandag 25. november 2019
• Den britiske kommentatoren Kenan Malik analyserte i en interessant søndagskommentar i The Guardian det politiske debattklimaet i Storbritannia. Malik har sett en TV-debatt fra 1975 mellom sosialdemokratene Tony Benn og Roy Jenkins, hvor de...