Onsdag 27. november 2019
Mistillit

• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk demokrati som har regler og prosedyrer for hvordan saker behandles, ønsker faktisk å komme til bunns i hva som er fakta i denne saken», skriver kontrollkomitémedlem Eva Kristin Hansen (Ap) på Facebook. Sammenlikningen mellom en kontrollhøring i Stortinget og Stalins utryddelsesprosesser på 1930-tallet er selvsagt helt søkt. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om et mistillitsforslag nå, før en kontrollhøring har kommet i gang, er en god strategi.

• Mistillitsforslaget er hentet rett ut av læreboka for det Rødt selv kaller «brøytebil-parlamentarisme» – en strategi som førte til Sylvi Listhaugs avgang i fjor. Tanken er at Rødt skal fremme forslag de andre partiene ikke vil stille selv, men som likevel får flertall på grunn av stort engasjement utenfor Stortinget. I Nav-skandalen er det gode grunner til at brøytebilen ikke er riktig framkomstmiddel. I Listhaug-saken var faktum enkelt å forholde seg til: Alle kunne selv gjøre seg opp en mening om hva hun hadde skrevet på Facebook. Nav-saken er annerledes. Den går mange år tilbake i tid, i både regjering, domstolene og Nav. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om hvem som visste hva på hvilke tidspunkt. Ingen av disse forholdene fritar Anniken Hauglie for ansvar, men de viser behovet for en grundig prosess der konklusjonen ikke er gitt på forhånd.

• Rødt har helt rett i at pilene allerede nå peker på at Anniken Hauglie har sviktet. En grundig høring kan få dette enda tydeligere fram, og det er bare harde fakta som kan tvinge en flertallsregjering til å kaste sin egen statsråd. Det viktigste hensynet i Nav-skandalen må være å snu hver stein for å komme til bunns i hvem som er rammet, hvem som sitter med ansvaret, og hvorfor det tok flere år å oppdage feilen. Deretter vil det bli nok av tid til å fremme et mistillitsforslag som får mer enn én stemme.

Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...