Tirsdag 26. november 2019
Nav-debatt

• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller skadet, blir du kompensert for lønna som forsvinner. Så viser det seg likevel at det ikke er så enkelt. Syke mennesker som ikke får arbeidsavklaringspenger lenger, men som heller ikke får uføretrygd, blir sittende helt uten noen kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt. Dermed står de på bar bakke. For å få sosialhjelp må de først selge eiendeler, og dermed blir de enda fattigere enn de allerede er.

• Nav-skandalen har synliggjort hvordan syke mennesker har blitt sanksjonert hardt for brudd på Navs retningslinjer. I de tilfellene som nå skal gjennomgås på nytt, har sanksjonene vært i strid med EU-lovverket og dermed også vært ulovlige i Norge. Men bak selve Nav-skandalen ligger alle de andre sakene, som ikke er mindre skandaler for samfunnet vårt og folk som blir syke. De handler om den delen av trygdesystemet som håndheves i tråd med både norsk lov og EU-loven. Mange av dem som det siste året er intervjuet om kuttene i arbeidsavklaringspenger og fjerningen av muligheten for å få midlertidig uføretrygd, forteller at de trodde de ville få penger om de ble syke. Så viser det seg at det er langt fra så enkelt i dag.

• Det er på høy tid at trygdesystemet kommer høyere opp på den politiske dagsordenen. For det første fordi det er vårt sosiale sikkerhetsnett, og dersom det uthules, står vi igjen med et helt annet og langt hardere samfunn. For det andre utgjør trygdeutbetalingene en stor del av offentlige budsjetter. Dessuten er trygd også et klassespørsmål: Helse og sykdom henger sammen med sosial bakgrunn og muligheter på arbeidsmarkedet. Derfor slår sanksjoneringen av trygdemottakere så skeivt ut. De fattigste med mest prekære jobber rammes i større grad av nedskjæringer enn andre. Det er grunn til å håpe at tidas skriverier om Nav og trygdemottakere fører til fornyet debatt og politikk på trygdefeltet.

Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...