Tirsdag 26. november 2019
Nav-debatt

• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller skadet, blir du kompensert for lønna som forsvinner. Så viser det seg likevel at det ikke er så enkelt. Syke mennesker som ikke får arbeidsavklaringspenger lenger, men som heller ikke får uføretrygd, blir sittende helt uten noen kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt. Dermed står de på bar bakke. For å få sosialhjelp må de først selge eiendeler, og dermed blir de enda fattigere enn de allerede er.

• Nav-skandalen har synliggjort hvordan syke mennesker har blitt sanksjonert hardt for brudd på Navs retningslinjer. I de tilfellene som nå skal gjennomgås på nytt, har sanksjonene vært i strid med EU-lovverket og dermed også vært ulovlige i Norge. Men bak selve Nav-skandalen ligger alle de andre sakene, som ikke er mindre skandaler for samfunnet vårt og folk som blir syke. De handler om den delen av trygdesystemet som håndheves i tråd med både norsk lov og EU-loven. Mange av dem som det siste året er intervjuet om kuttene i arbeidsavklaringspenger og fjerningen av muligheten for å få midlertidig uføretrygd, forteller at de trodde de ville få penger om de ble syke. Så viser det seg at det er langt fra så enkelt i dag.

• Det er på høy tid at trygdesystemet kommer høyere opp på den politiske dagsordenen. For det første fordi det er vårt sosiale sikkerhetsnett, og dersom det uthules, står vi igjen med et helt annet og langt hardere samfunn. For det andre utgjør trygdeutbetalingene en stor del av offentlige budsjetter. Dessuten er trygd også et klassespørsmål: Helse og sykdom henger sammen med sosial bakgrunn og muligheter på arbeidsmarkedet. Derfor slår sanksjoneringen av trygdemottakere så skeivt ut. De fattigste med mest prekære jobber rammes i større grad av nedskjæringer enn andre. Det er grunn til å håpe at tidas skriverier om Nav og trygdemottakere fører til fornyet debatt og politikk på trygdefeltet.

Onsdag 29. januar 2020
• «Vi føler at vi har sluppet ut av fengsel», sa Sylvi Listhaug i helga om Frps utgang av regjeringen. Partiet har visselig brukt sin nyvunne frihet effektivt. I ni dager har partiet skutt med mitraljøse mot regjeringens saker. Rømlingen har...
Tirsdag 28. januar 2020
• «Regjeringen vil legge ned distriktene», sier folk på den lokale kafeen i Midsund på Otrøya i Møre og Romsdal til VG. Avisa har reist rundt og snakket med folk som har fått dyrere fergebilletter de siste årene. VGs gjennomgang viser til...
Mandag 27. januar 2020
• I «Hvis dette er et menneske» (1947) beskriver jødisk-italienske Primo Levi et mareritt som hjemsøkte mange av fangene i Auschwitz. Den tilbakevendende drømmen handlet ikke, som man kanskje skulle tro, om sulten, slagene, kulda, slitet...
Lørdag 25. januar 2020
• Denne uka har en engere krets av rikfolk, toppsjefer og nasjonale ledere blitt fløyet inn til den sveitsiske alpelandsbyen Davos, slik tradisjonen har vært i nesten 50 år. Den britiske finansavisa Financial Times var som vanlig på plass,...
Fredag 24. januar 2020
• «Vi tåler ikke nå å tro at vi skal gå tilbake igjen til en særnorsk lønnsutvikling», sa leder i Norsk Industri Stein Lier-Hansen til NTB da organisasjonen la fram sin konjunkturrapport onsdag denne uka. Tradisjonen tro maner...
Torsdag 23. januar 2020
• I juni i fjor avslørte journalist Glenn Greenwald at rettsprosessen mot Brasils tidligere president Lula da Silva var korrupt og politisk motivert. Greenwald ble verdenskjent for avsløringen av amerikanske myndigheters omfattende og...
Onsdag 22. januar 2020
• Erna Solberg er Høyre-lederen som fikk til det partiideologier har drømt om i godt over hundre år: borgerlig samling. Neste uke skulle hennes borgerlige firepartiregjering feiret ett år som flertallsregjering, men i stedet må Erna Solberg...
Tirsdag 21. januar 2020
• Wikileaks-grunnleger Julian Assange sitter i dag isolert i Belmarsh høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Han risikerer å bli utlevert til USA, hvor han er tiltalt for 17 brudd på spionasjeloven for Wikileaks’ publisering av...
Mandag 20. januar 2020
• 31. januar vil Storbritannia som første land gå ut av EU. Likevel er dramaet på langt nær over. I løpet av det kommende året skal Storbritannia og EU forhandle fram nye handels- og samarbeidsvilkår som skal gjelde når skilsmissen er et...
Lørdag 18. januar 2020
• Da Facebook åpnet sitt første norske kontor i 2016, holdt statsminister Erna Solberg åpningstalen. Hun sammenliknet Facebooks formidable vekst med fargefjernsyn og sa at vi i dag «har innsett at farge-tv er en god ting». Nettstedet...