Fredag 22. november 2019
Forén eder

• Alle partiene på rødgrønn side har nå presentert sine alternative budsjetter. Det er forskjeller og uenigheter – for eksempel mellom MDG og Sp i avgiftspolitikken – likevel trer det fram et tydelig felles verdigrunnlag. Det tydeligste fellestrekket er at alle vil minske de sosiale klasseforskjellene. De med breiest rygg skal bære den tyngste børa. I skattepolitikken er partiene nesten helt samstemte. Ap, Sp, SV og Rødt er også enige om hoved­linjene i arbeidslivspolitikken, med faste og hele stillinger, mindre innleie og stopp for sosial dumping.

• I klimapolitikken er det også mye fellesgods. Noen partier har kommet lenger enn andre, og virke­midlene er forskjellige, men det er ingen tvil om at alle de rødgrønne er opptatt av et klimaskifte i klimapolitikken. Det er også stor enighet om at staten må spille en aktiv rolle for å stimulere til grønn industriutvikling. Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk på Kartellkonferansen på Gol denne uka ut mot New Public Management i offentlig sektor, noe som åpner for enighet på nok et politikkområde. De rødgrønne står også sammen om å øke bevilgningene til kommunene, fjerne oste­høvelkuttene i offentlig sektor og hindre privatisering. Sp er førende i distriktspolitikken, men så vidt vi kan se, er det ingen uenighet blant de rødgrønne om at hele landet må tas i bruk. Akkurat som det er samstemthet om behovet for en aktiv klimapolitikk, er det ingen tvil om at et regjeringsskifte må bety et markant brudd med Solberg-regjeringens sentraliseringspolitikk.

• Det finnes uenigheter mellom de rødgrønne, om kraftkabler til utlandet, EØS, avgifter, oljeutvinning og rovdyr, men alt kan løses hvis det finnes vilje og gjensidig tillit. Viktigere er hele rekka av saker i de rødgrønne alternative budsjetter som viser at de drar i samme retning og har felles mål. Vi ser derfor allerede nå konturene av en ny regjeringsdannelse med en samlende visjon for Norge basert på i hvert fall fire grunnleggende retningsvalg og forpliktelser: kamp mot sosial ulikhet, fornyet satsing på klimapolitikken, et organisert arbeidsliv og en offensiv politikk for å ta hele landet i bruk.

Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...