Onsdag 20. november 2019
Det tapte land

• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med folkeretten. Genèvekonvensjonens artikkel fire er tydelig på at en okkupantmakt ikke kan overføre egen sivil befolkning til okkupert territorium. FN har også gjennom årene gjort en rekke vedtak om at bosettingspolitikken er folkerettsstridig. I over 40 år har dette vært gjeldende amerikansk politikk, selv om de ulike presidentene i liten grad har fulgt opp memorandumet med aktiv handling overfor Israels folkerettsbrudd. Den nye amerikanske posisjonen er at bosettingene på Vestbredden er basert på «særegne forhold». I stedet for å bruke folkeretten, overlates sakene til israelske domstoler. USAs politikkendring er en stor seier for Israel, som får grønt lys av Washington til å fortsette bosettingspolitikken, blokkere en palestinsk statsdannelse og til slutt innlemme hele Vestbredden.

• Etter at Donald Trump inntok presidentembetet har USAs politikk blitt enda klarere proisraelsk. Ambassaden ble flyttet til Jerusalem, og Washington har anerkjent okkupasjonen av Golanhøydene. I en fersk rapport for FNs høykommissær for flyktninger, som dokumenterer de omfattende israelske folkerettsbruddene i Palestina, står det: «Ikke under noen okkupasjon i moderne tid har det internasjonale samfunnet vært så klar over de mange bruddene på folkeretten; visst så mye om okkupantens åpenbare og varslede intensjoner om å annektere og etablere permanent suverenitet; vært så velinformert om omfanget av overgrepene overfor befolkningen i de okkuperte områdene og likevel vært så uvillig til å handle på grunnlag av de overveldende bevisene.» Robert Fisk skriver i The Independent at hvis Trump blir gjenvalgt, vil Israel kreve full suverenitet over alt land mellom Jerusalem og Jordanelva. Det vil være slutten for drømmen om et selvstendig Palestina. Det vil også – hvis det blir en stat uten stemmerett for palestinere – være slutten for demokratiet i Israel.

Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...