Mandag 18. november 2019
Domstolene vil rydde opp i Nav-saken så fort som mulig
Domstolene må ta sin del av ansvaret for feilbehandlingen av Nav-saker, slår styret i Domstoladministrasjonen fast. Nå ønsker styret rask opprydning.
Publisert: 18 November 15:34
Domstolene må ta sin del av ansvaret for feilbehandlingen av Nav-saker, slår styret i Domstoladministrasjonen fast. Nå ønsker styret rask opprydning.
– For oss er det viktig å bidra til en så rask og god opprydding som mulig, sier styreleder Bård Tønder i Domstoladministrasjonen etter et styremøte mandag, hvor Nav-skandalen var ett av temaene.
På møtet slo styret fast at domstolene må ta sin del av ansvaret for at disse sakene ikke har fått den behandlingen de skulle ha fått. Til sammen er mellom 50 og 80 personer blitt uskyldig dømt for å ha tatt med seg ytelser fra Nav til andre EØS-land.
– Den eksterne granskingen vil gi svar på hvordan domstolene har håndtert saken og gi nærmere læringspunkter som det skal tas fatt i. Det er imidlertid viktig å sette inn tiltak allerede nå som forhindrer lignende saker i fremtiden, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.
Direktør Sven Marius Urke orienterte under møtet om hvordan saken har blitt håndtert i domstolene så langt.
– Han varslet styret om at han vil komme tilbake med en nærmere plan for oppfølging av denne saken, blant annet tiltak knyttet til kompetanse innen EU/EØS-rett, under styrets møte 16. desember.
(©NTB)
Lørdag 14. desember 2019
KNUST: Da Labour støttet en omkamp om brexit, advarte partimedlemmet David Mallon om at Labour kom til å tape neste valg. – Det var fullt mulig å forutse dette, sier Mallon.
Lørdag 14. desember 2019
Aps tidligere kulturminister Trond Giske mener politikere har en naturlig plass i styrene til kulturinstitusjoner. Teater­forening frykter rollekonflikt.
Lørdag 14. desember 2019
n«Overse demokratiet og konsekvensene vil, for å være ærlig, komme og bite deg bak», sa ­Labours partisekretær Ian Lavery til BBC i går. Lavery kommer fra Labours kjerneområder i Nord-England, hvor De konservative har gjort et brakvalg. Før Lavery...
Lørdag 14. desember 2019
HABILITET: To av medlemmene av granskingsutvalget for Nav-skandalen var selv med på å dømme en person for å ha tatt med sykepenger til Spania i 2012. Det gjør dem inhabile, sier professor.
Lørdag 14. desember 2019
Noko eige: På radikalt vis utfordrar Cecilie Løveid alt som har stivna i språket.
Fredag 13. desember 2019
Teatersjef Kristian Seltun mener det er viktigere at kulturens styreledere kan økonomi enn kultur. Han vil heller kaste politikere ut av styrerommet.
Fredag 13. desember 2019
GRØNN: En ny klimalov binder framtidige danske regjeringer, krever kutt hjemme og i alle sektorer. Nå stålsetter venstresida seg på kampen om hvordan målene skal nås.
Fredag 13. desember 2019
• Til alle tider har sosieteten fått uforholdsmessig stor plass i den offentlige bevissthet. Livet til de rike og berømte får brei omtale, og framveksten av sosiale medier har ikke akkurat gjort dekningen mindre: Nå publiserer nettaviser...
Fredag 13. desember 2019
IKKE HØRT: Allerede i 2014 stilte Nav-ansatte spørsmål ved om reglene for trygdeeksport ble tolket rett. Nesten alle ofrene i Nav-skandalen ble fengslet i årene etter.
Torsdag 12. desember 2019
Bare tre av styre­lederne for 37 av de største kultur­institusjonene våre er hentet fra kultur­livet. – Problematisk tendens, mener regissør og utvalgsleder.