Mandag 18. november 2019
Et nytt Nav?

• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige. Den første delen av oppvasken handler om å rette opp den uretten som er begått mot enkeltmennesker. Den neste delen må inneholde det Senterpartiets Per Olaf Lundteigen etterlyste i lørdagens Klassekampen: En grunnleggende systemkritikk. «Intensjonen var at man skulle gå inn ei dør, og få hjelp fra fagfolk som ser det hele mennesket. Det har man ikke klart, tvert imot», sier Lundteigen.

• Tanken bak Nav-reformen i 2006 var god. Brukerne skulle slippe å være kasteballer mellom offentlige etater, og samlingen av arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten og sosialtjenesten skulle gi én dør til velferden. Denne døra er nå i ferd med å lukkes som en del av ei lang rekke effektiviseringstiltak. De siste åra har det blitt kuttet i antall Nav-kontorer, åpningstidene er redusert, skjemaer er fjernet fra Nav-kontorene og må skrives ut hjemme, og alle møter med Nav skal skyves bort fra personlig oppmøte og over på Navs hjemmesider. Effekten er at folk stenges ute og at menneskelig kontakt begrenses til et minimum. «Det blir så mye jobbing med papir og saksbehandling som går utover det menneskelige. Mange føler at de bare går på jobb og gjør papirarbeid. Det finnes ikke noe frigjort tid til å drive den sosial­faglige oppfølgingen som vi egentlig vil», sa tillitsvalgt Tuva ­Tjernstad da Fagbladet intervjuet henne i mars.

• En grunnleggende læresetning i sosialt arbeid er at hjelpa som skal gis må tilpasses den enkelte klients behov. Navs såkalte kanalstrategi er det stikk motsatte, her er det brukeren som må tilpasse seg Nav. Og når døra til Nav-kontoret stenges, går det hardest ut over dem som ikke mestrer digitale søknadsskjemaer, eller som av ulike grunner har behov som ikke kan løses av chatroboten Frida. I kjølvannet av Nav-skandalen må vi diskutere hva vi vil med Nav. Vi ønsker oss et Nav med et menneskelig ansikt.

Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...