Fredag 15. november 2019
KRITISK: Birgitte Ellefsen, førsteamanuensis, Anders Lohne Lie, førstelektor, Joshua Marvle Phelps, førsteamanuensis, Åsmund Birkeland, høyskolelektor, og Hege Nilsen Barstad, høyskolelektor ved Oslo Politihøgskole er bekymret for hva som vil skje med den norske politiutdanningen dersom det kuttes i politiutdanningen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Konflikten mellom regjeringen og Politihøgskolen skjerpes etter varslet kutt:
Styret får full støtte
Hans Vik
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.

POLITI

Dersom styret ved Politihøgskolen taper striden mot regjeringen om hvorvidt det er høgskolen selv som skal bestemme hvordan politiutdanningen skal organiseres, så er styret i praksis tilsidesatt, og bør svare med å gå av.

Det mener en rekke lærere og forskere ved Politihøgskolen. Torsdag møtte Klassekampen seks av dem, og de sier de har langt flere i ryggen. Budskapet er:

Det er uholdbart for de ansatte at det er uavklart om det er regjeringen eller høyskolestyret som bestemmer.

De ansatte støtter styret, og mener regjeringen gjør det umulig for styret å ivareta den faglige kvaliteten.

Om Stortinget uendret banker gjennom denne delen av budsjettet i november, er styret fratatt muligheten til å ivareta en høy, faglig kvalitet på utdanningen, og må vurdere å trekke seg.

På Politihøgskolen i Oslo sitter akkurat nå mange av lærere og forskerne i det fremste politifaglige miljøet i Norge og lurer på om de fortsatt har jobb den dagen Stortinget vedtar statsbudsjettet for 2020.

Fakta

Kutt i politi­utdanningen

• I forslag til statsbudsjett vil regjeringen kutte fra 550 til 400 politistudenter.

• Hele kuttet skal tas i Oslo, som da går fra 238 til 88 studenter. Bodø (144 studenter) og Stavern (168 studenter) skjermes.

• Høgskolestyret vedtok i vår at eventuelle kutt skulle tas i Stavern. Det har regjeringen ignorert.

• Skoleledelsen har, på justisministerens bestilling, kommet med alternative kuttplaner. Også de ble ignorert.

– Høy grad av mistillit

Årsaken er denne: Regjeringen skal kutte antallet politistudenter fra 550 til 400, og vil ta hele kuttet ved Politihøgskolen i Oslo, mens avdelingene i Stavern og Bodø skjermes.

For Oslos del vil studentantallet reduseres fra 238 til 88. Det betyr at mange av lærerne blir overflødige.

I budsjettforslaget oppgir regjeringen ingen begrunnelse for Oslo-kuttet, verken politisk eller faglig.

– Regjeringen demonstrerer en så høy grad av mistillit som mulig mot styret, sier høyskolelektor Åsmund Birkeland.

De høyskolean­satte Klassekampen snakker med, mener at dersom regjeringen vinner fram, er styret tilsidesatt og Politihøgskolen i praksis omgjort til en etatsskole under politisk styring.

Ingen svar fra statsråden

Konflikten regjeringen har startet med Politihøgskolen, går i to hovedspor:

Det første handler om at styret, ledelse og de ansatte ved skolen frykter at innhogget i fagmiljøet kan gjøre betydelig skade på utdanningen av politifolk i Norge. Det andre sporet er en kamp om styrets autonomi, og handler om hvor dypt departementet kan gripe inn i måten Politihøg­skolen styres på.

For en snau måned siden sendte styret et skarpt brev til departementet med beskjed om at det er styrets ansvar at skolen drives i tråd med lov og forskrift, og at departementet har gått for langt inn på styrets ansvarsområde.

Brevet er ennå ikke besvart av justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Vil kjempe for skolen

– Det er ganske sjelden at et styre sender brev til regjeringen med kopi til to stortingskomiteer på den måten, sier styreleder Hans Vik.

– For styret er dette alvorlig. Vi er opptatt av å ta vare på styrets autonomi, sier han.

– Hva gjør styret dersom regjeringen presser denne avgjørelsen gjennom Stortinget?

– Jeg vil først se resultatene av dette, og har ikke tenkt til å foregripe noe. Det er ikke min stil å stille ultimatum eller true med å gå av. Jeg fyller rollen som styreleder, og vil kjempe for Politihøgskolen. Det gjør jeg best fra posisjonen som styreleder.

­– Men har du tenkt på hva styret skal gjøre dersom dere blir overkjørt av regjeringen?

– Det er ikke naturlig å svare på slike spørsmål før en slik situasjon eventuelt foreligger, sier Vik.

Ifølge kommunikasjonssjef i justisdepartementet, Gunnar A. Johansen, hadde Kallmyr ikke mulighet til å la seg intervjue torsdag.

bjornk@klassekampen.no

Torsdag 23. januar 2020
NYE TIDER: Flere Frp-topper vil lokke Sp over i et framtidig borgerlig regjeringssamarbeid. «Komisk», svarer Sp.
Onsdag 22. januar 2020
VIKEN: Med Frp tilbake i Stortinget kan det gå mot oppløsning av Viken før 2021.
Tirsdag 21. januar 2020
EXIT: Frp-nestor Carl I. Hagen maner sitt gamle parti til å drive nådeløs opposisjonspolitikk. Nå forventer han kamp om ledervervet.
Mandag 20. januar 2020
IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.
Lørdag 18. januar 2020
PLAN: SV vil nå måla i Parisavtalen gjennom prosjektet «grøn ny deal». Eit av tiltaka er å kjøpe kriseramma norske verft, for å gjere dei ­grøne og sikre at arbeidsplassane blir i Noreg.
Fredag 17. januar 2020
KLAR TALE: Det er uholdbare tilstander i luftambulansetjenesten, sier Margit U. Kristoffersen fra gata i Alta. Hun er ikke alene om å mene at staten bør inn og overta ambulanseflyene.
Torsdag 16. januar 2020
URO: Frp vil kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at en norsk IS-kvinne ble hentet fra Syria, sier Jon Helgheim (Frp).
Onsdag 15. januar 2020
SPLID: I utkastet til nytt program for LO står det både strenge klimamål og en offensiv utbygging av olje- og gassvirksomheten. Nå brygger det til strid.
Tirsdag 14. januar 2020
ÅPENHET: Da Mohammed (16) døde, var det få som våget å snakke. Nå får vitnene støtte fra byråds­lederen i Oslo.
Mandag 13. januar 2020
OPPRØR: Dagfinn Johansen i øykommunen Hasvik i Finnmark er avhengig av ferge og opplever høye priser som straff. Ordføreren krever at staten får ansvaret for fergene.