Torsdag 14. november 2019
Bra, Ap!

• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at egeninteresse og fartsblindhet om egen lønn påvirker politikken. I store deler av etterkrigstida representerte Ap vanlige lønnsmottakeres interesser. Det farget de politiske prioriteringene. Når dette endrer seg, er det vanskelig å unngå at det også får noe å si for politikken. «You stand where you sit» som Rufus Miles formulerte det da han jobbet i budsjettkontoret i Det hvite hus.

n Derfor er det et gledelig signal når Ap nå går inn for at folk som tjener over 750.000, må tåle noe mer skatt. Forslaget om å fjerne momsfritaket for de aller dyreste elbilene peker i samme retning. Det er selvfølgelig viktig å skattlegge de superrike kapitaleierne, men det er også viktig å unngå at de høyest gasjerte i det øvre mellomsjiktet stikker av. Det norske samfunnet har vært preget av små forskjeller, sosialt blandete skoler og relativt liten avstand mellom samfunnsklassene. Lønna til vanlige arbeidstakere har vært relativt høy sammenliknet med akademikere, ingeniører, leger og advokater. Nå er det tegn på at den sammenpressede lønnsskalaen er truet. På toppen av samfunnspyramiden skilles det ut en stadig mer avsondret klasse, økonomisk, geografisk og mentalt. Lønnsulikhetene mellom middelklasse og arbeiderklasse har ikke endret seg så mye, men overklassen og deler av øvre middelklasse er i ferd med å stikke ifra.

• Noen i Ap er kanskje bekymret for at lillavelgere skal gå til høyre hvis skatten økes. Samtidig er det arbeiderbevegelsens overordnete samfunnsoppgave å bekjempe sosial ulikhet. Derfor kan den progressive beskatningen økes ytterligere. Vi er også overbevist om at høyt gasjerte venstreorienterte velgere har forståelse for at arbeiderbevegelsens jobb er å fremme interessene til vanlige lønnsmottakere. De vet at kvaliteten i et samfunn er nær knyttet til graden av lønnsforskjeller. Samfunn med små forskjeller er de beste å bo i.

Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...