Fredag 8. november 2019
Ny riksadvokat for Nav-saken: – Størst ansvar ligger hos juristene
Det største ansvaret for Nav-skandalen ligger nok hos juristene, mener Henry John Mæland. Han er mannen som skal håndtere Nav-sakene i stedet for Riksadvokaten.
Publisert: 08 November 14:25
Det største ansvaret for Nav-skandalen ligger nok hos juristene, mener Henry John Mæland. Han er mannen som skal håndtere Nav-sakene i stedet for Riksadvokaten.
– Man har ikke vært flinke nok til å se at det ble tatt ut tiltale på feilaktig grunnlag fra påtalemyndighetens side. Og fra domstolenes side, at personer er dømt på uriktig juridisk grunnlag. Det er denne lærdommen vi må ta av dette, sier Mæland til NTB.
Fredag ble jussprofessoren fra Bergen utnevnt til setteriksadvokat av regjeringen. Det betyr at han får ansvar for å få gjenopptatt alle de feilaktige dommene i Nav-skandalen.
– Mitt ansvar blir å rydde opp i de feilene som er gjort av påtalemyndigheten og domstolene i disse Nav-sakene, sier Mæland.

InhabilitetI utgangspunktet skulle riksadvokat Jørn Sigurd Maurud tatt seg av dette. Men siden han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap), erklærte han seg inhabil forrige fredag – dagen etter at han tiltrådte i jobben.
Dermed hastet det å finne et alternativ. Fredag fikk den erfarne jussprofessoren, som blant annet har ledet utvalget som gransket justismordet på Fritz Moen, jobben.
– Foreløpig har jeg ikke noe mer kunnskap om denne saken enn det som har vært formidlet gjennom mediene. Jeg drar til Oslo neste uke for å orientere meg om de grepene som allerede er tatt i saken, sier Mæland.
Men han har naturligvis gjort seg noen tanker om det som har skjedd.
– Det er ille for dem som rammes når de blir domfelt for noe uberettiget. Det spesielle her er at man har rammet veldig mange mennesker på denne ene feilen.

Nye sakerFredag sendte Domstoladministrasjonen over 31 nye saker hvor de tror uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel. Dermed blir det Mælands oppgave å vurdere om også disse skal sendes til gjenopptakelse.
Fra før av har tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch slått fast at det finnes minst 48 uriktige dommer. Det totale antallet straffesaker kan dermed komme til å nærme seg 80.
Som følge av Mauruds inhabilitet er hele Riksadvokatembetet erklært inhabilt i Nav-sakene. Dermed må Mæland bygge opp en ny avdeling fra bunnen.
– Jeg må organisere en stab ved siden av meg. Men ellers vil arbeidet gå på samme måte som om det hadde skjedd ordinært fra riksadvokatens kontor, sier han.

UsikkerhetSetteriksadvokaten vet foreløpig ikke hvor mange ansatte det kan bli snakk om. I første omgang er han oppnevnt for seks måneder.
– Jeg håper at arbeidet skal være ferdig i løpet av april, men det er fortsatt usikkert om saken vil vokse ytterligere, sier jussprofessoren.
Et usikkerhetsmoment er om skandalen også kan vise seg å gjelde saker fra før 2012, og om den også gjelder andre trygdeytelser enn sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.
Noe av det siste Busch gjorde før han takket for seg i forrige uke, var å be om en juridisk avklaring fra Nav om dette.
Mandag 30. mars 2020
BEKYMRA: WHO-topp Rick Brennan frykter fattige og krigsherjede land står uten mulighet til å forberede seg på korona, fordi Vesten stikker av med utstyret.
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.
Lørdag 28. mars 2020
SUKSESS: Hele verden ser mot Sør-Korea for råd om virusbekjempelse. Vi ba en epidemiekspert fra Seoul forklare løsningen alle snakker om.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
VANSKER: Egypt trapper opp tiltak mot pandemien med delvis portforbud. Det går ikke knirkefritt å stenge den arabiske verdens mest folkerike land.
Fredag 27. mars 2020
Hole bibliotek lar brukerne bestille og plukke opp bøker i en eske på utsida av døra. Nå håper Norsk bibliotekforening at flere små bibliotek følger etter.