Torsdag 7. november 2019
Skattelister

• For fem år siden gjorde finansminister Siv Jensen det umulig å sjekke skattelistene anonymt. Hun ville hindre det hun kalte «grafsing» og «snoking» i andres privatliv, og Skatteetatens nettsider ble derfor endret slik at alle nå kan se hvem som har søkt dem opp. Den såkalt utidige snokingen har sine fordeler. Blant annet gjør et gjennomsiktig system det vanskeligere å snylte på skatten, rett og slett fordi folk oppgir riktigere tall dersom de vet at de kan bli gått etter i sømmene. Dessuten gir skattelistene god innsikt i hvordan inntekt og skatt fordeles i samfunnet. Det er ikke minst de siste dagers journalistikk på funn fra skattelistene et godt eksempel på.

• NRK har blant annet en god gjennomgang av utviklingen i inntekt fra 2012 til 2018. Den er jubellesning for inntektsadelen, skriver kringkasteren på sin nettside. NRK har sett på økningen i inntekt hvert år for de 5000 med høyest inntekt i Norge og sammenliknet den med folk flest. Mens økningen i snittinntekten var på 49,7 prosent for inntektstoppene, var den på 17,4 prosent for alle andre som er registrert i skattelistene. Sagt i klare ord: De rike får stadig mer av kaka. NRK viser dessuten at inntektsøkningen har steget betraktelig etter at den blåblå regjeringen tok over. Skattelistene gir også innsikt i inntektsutviklingen i ulike bransjer og sektorer. Derfor vet vi i dag at oppdrett er svært god butikk, som vi skrev i går, og at enkelte av toppene i Oslo kommunes selskaper tjener mer enn statsministeren (Dagsavisen).

• Slik informasjon er svært nyttig når politikk skal utformes. Den viser at vakre ord om å få forskjellene ned langt fra er nok; det som trengs, er politisk handling. Den viser dessuten at oppdrettsnæringen, som nå protesterer høylytt mot grunnrente på havbruk, har eventyrlig profitt. Og dessuten får ansatte i Kommune-Norge vite at lønningskassa ikke er bunnskrapt for alle, bare for dem. Hvis Norge skal være et land med små forskjeller, er vi nødt til å omfordele pengene som skapes. Det handler ikke om misunnelse eller grafsing, men om selve samfunnsstyringen.

Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...