Torsdag 7. november 2019
Skattelister

• For fem år siden gjorde finansminister Siv Jensen det umulig å sjekke skattelistene anonymt. Hun ville hindre det hun kalte «grafsing» og «snoking» i andres privatliv, og Skatteetatens nettsider ble derfor endret slik at alle nå kan se hvem som har søkt dem opp. Den såkalt utidige snokingen har sine fordeler. Blant annet gjør et gjennomsiktig system det vanskeligere å snylte på skatten, rett og slett fordi folk oppgir riktigere tall dersom de vet at de kan bli gått etter i sømmene. Dessuten gir skattelistene god innsikt i hvordan inntekt og skatt fordeles i samfunnet. Det er ikke minst de siste dagers journalistikk på funn fra skattelistene et godt eksempel på.

• NRK har blant annet en god gjennomgang av utviklingen i inntekt fra 2012 til 2018. Den er jubellesning for inntektsadelen, skriver kringkasteren på sin nettside. NRK har sett på økningen i inntekt hvert år for de 5000 med høyest inntekt i Norge og sammenliknet den med folk flest. Mens økningen i snittinntekten var på 49,7 prosent for inntektstoppene, var den på 17,4 prosent for alle andre som er registrert i skattelistene. Sagt i klare ord: De rike får stadig mer av kaka. NRK viser dessuten at inntektsøkningen har steget betraktelig etter at den blåblå regjeringen tok over. Skattelistene gir også innsikt i inntektsutviklingen i ulike bransjer og sektorer. Derfor vet vi i dag at oppdrett er svært god butikk, som vi skrev i går, og at enkelte av toppene i Oslo kommunes selskaper tjener mer enn statsministeren (Dagsavisen).

• Slik informasjon er svært nyttig når politikk skal utformes. Den viser at vakre ord om å få forskjellene ned langt fra er nok; det som trengs, er politisk handling. Den viser dessuten at oppdrettsnæringen, som nå protesterer høylytt mot grunnrente på havbruk, har eventyrlig profitt. Og dessuten får ansatte i Kommune-Norge vite at lønningskassa ikke er bunnskrapt for alle, bare for dem. Hvis Norge skal være et land med små forskjeller, er vi nødt til å omfordele pengene som skapes. Det handler ikke om misunnelse eller grafsing, men om selve samfunnsstyringen.

Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...