Onsdag 6. november 2019
Tillitsbrudd

• «Get it done», få det gjort, er beskjeden fra mange briter til parlamentet, som i over tre år har slitt med å finne ut hvordan det skal håndtere brexit. I folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britene for at landet skal forlate unionen. Storbritannias regjering utløste EUs utmeldingsartikkel litt under et år seinere, og dagen for utmeldelse ble satt til 29. mars 2019. Både den deadlinen og den neste er nå tilbakelagt, uten at det er klart hva som vil skje. I stedet står landet foran et nyvalg 12. desember, hvor partiene vil forsøke å styrke sin side for å få gjennom sin foretrukne brexitløsning.

• Utenfor parlamentet i Westminster demonstrerer folk med EU-flagg, samtidig som meningsmålinger viser at et flertall av befolkningen fortsatt ville stemt for å forlate unionen om det var valg i dag. 54 prosent av britene vil ut av unionen, viste en større meningsmåling fra analysebyrået Comres fra oktober i år. Likevel har det vist seg å være nærmest umulig å få en brexitavtale gjennom parlamentet. Etter tre år med nyvalg, ny statsminister, utallige avstemninger som har det til felles at ethvert brexit-forslag stoppes, har folk gått lei. Det fins en utbredt mistro til at politikerne er i stand til å gjøre det folk har bedt dem gjøre. Dessuten lever mange briter under svært vanskelige forhold, med dårlige jobber, lite penger, et svekket offentlig helse- og utdanningsvesen og de bor i dårlige og dyre boliger.

• Resultatet er en nedgang i folks tiltro til at parlamentet og politikere. Som vi skriver på utenrikssidene i dagens avis, er andelen briter som syns det er bra med «en sterk leder som ikke trenger å bry seg med parlamentet» nå oppe i 58 prosent. 80 prosent sier at det er bra om eksperter tar de viktige avgjørelsene i stedet for politikere. Tallene er hentet fra en analyse fra den konservative tenketanken Onwards, som kaller endringene, som skjøt fart rundt folkeavstemningen, fundamentale. Tilliten til parlamentet er avhengig av at folk opplever at det representerer folkeviljen. Den tilliten er på full vei nedover i Storbritannia i dag.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...