Onsdag 6. november 2019
Tillitsbrudd

• «Get it done», få det gjort, er beskjeden fra mange briter til parlamentet, som i over tre år har slitt med å finne ut hvordan det skal håndtere brexit. I folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britene for at landet skal forlate unionen. Storbritannias regjering utløste EUs utmeldingsartikkel litt under et år seinere, og dagen for utmeldelse ble satt til 29. mars 2019. Både den deadlinen og den neste er nå tilbakelagt, uten at det er klart hva som vil skje. I stedet står landet foran et nyvalg 12. desember, hvor partiene vil forsøke å styrke sin side for å få gjennom sin foretrukne brexitløsning.

• Utenfor parlamentet i Westminster demonstrerer folk med EU-flagg, samtidig som meningsmålinger viser at et flertall av befolkningen fortsatt ville stemt for å forlate unionen om det var valg i dag. 54 prosent av britene vil ut av unionen, viste en større meningsmåling fra analysebyrået Comres fra oktober i år. Likevel har det vist seg å være nærmest umulig å få en brexitavtale gjennom parlamentet. Etter tre år med nyvalg, ny statsminister, utallige avstemninger som har det til felles at ethvert brexit-forslag stoppes, har folk gått lei. Det fins en utbredt mistro til at politikerne er i stand til å gjøre det folk har bedt dem gjøre. Dessuten lever mange briter under svært vanskelige forhold, med dårlige jobber, lite penger, et svekket offentlig helse- og utdanningsvesen og de bor i dårlige og dyre boliger.

• Resultatet er en nedgang i folks tiltro til at parlamentet og politikere. Som vi skriver på utenrikssidene i dagens avis, er andelen briter som syns det er bra med «en sterk leder som ikke trenger å bry seg med parlamentet» nå oppe i 58 prosent. 80 prosent sier at det er bra om eksperter tar de viktige avgjørelsene i stedet for politikere. Tallene er hentet fra en analyse fra den konservative tenketanken Onwards, som kaller endringene, som skjøt fart rundt folkeavstemningen, fundamentale. Tilliten til parlamentet er avhengig av at folk opplever at det representerer folkeviljen. Den tilliten er på full vei nedover i Storbritannia i dag.

Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...