Tirsdag 5. november 2019
På overtid

• Hvis du lurer på om det er penger i oppdrettsnæringen, får du svar i marsutgaven av finanstidsskriftet Forbes. På bladets liste over verdens rikeste mennesker under 30 år, stakk Salmar-arving Gunnar Magnar Witzøe av med førsteplassen. Forbes anslår at han har en formue på svimlende 26 milliarder kroner. Det er penger i norsk oppdrett. Store penger. Det går også fram i rapporten utvalget som har sett på muligheten for å beskatte næringen, la fram for finansminister Siv Jensen i går: Driftsmarginene har de siste ti åra i snitt vært nesten fem ganger høyere enn i industrien, og aksjeverdien har tidoblet seg på få år. Fem av de 25 største selskapene på Oslo Børs er oppdrettsselskap, viser rapporten.

• Likevel har ikke overskuddet fra næringen kommet fellesskapet til gode, ut over ordinær skatt fra selskaper og ansatte. Slik skiller oppdrett seg fra andre næringer som tar land og hav i bruk, som petroleumsvirksomhet og vannkraft. Disse næringene beskattes av en grunnrente. Nå foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe at oppdrettsselskapene bør betale 40 prosent skatt av den ekstra avkastningen de får, og at inntekten fordeles mellom staten og kommunene. Det er det samme nivået som kraftselskapene må betale i naturressursskatt.

• Både LO og kommunenes organisasjon KS er skeptiske til en slik beskatning, fordi de frykter at næringen på sikt kan flagge ut av landet, og at inntekter og arbeidsplasser kan gå tapt. «Jeg har jobbet med næringspolitikk i 30 år. Jeg har til gode å høre en næring som ikke sier det samme. Oljeselskapene sa akkurat det samme på 70-tallet som jeg har hørt laksenæringen si det siste året», er utvalgslederens svar ifølge NTB. Frykten for utflagging bør ikke føre til at samfunnet lukker øynene for superprofitten bransjen kan ta ut for gratis bruk av naturen vår. Det er heller ikke slik at overskuddet i næringen bare brukes til å bekjempe lakselus og tilpasse seg klimaendringer; en alt annet enn ubetydelig sum går også til stadig færre og stadig rikere eieres overdrevne luksusforbruk.

Fredag 22. november 2019
• Alle partiene på rødgrønn side har nå presentert sine alternative budsjetter. Det er forskjeller og uenigheter – for eksempel mellom MDG og Sp i avgiftspolitikken – likevel trer det fram et tydelig felles verdigrunnlag. Det tydeligste...
Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med...
Tirsdag 19. november 2019
• Aftonbladet melder at av 38 skytinger med dødelige utfall i Malmös gjengmiljøer, har bare seks blitt oppklart av politiet. Det er en oppklaringsprosent på 16 prosent. I Stockholm og Göteborg ligger den på henholdsvis 20 og 24 prosent. «Det...
Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Fredag 15. november 2019
• Tidsskriftet Foreign Policy har kåret Nato-sjef Jens Stoltenberg til «årets diplomat» for hans «eksepsjonelle ledelse i en turbulent tid for Nato». Over en helside i bladet, som er gjengitt i Aftenposten, skriver Foreign Policy at...
Torsdag 14. november 2019
• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at...
Onsdag 13. november 2019
• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet...
Tirsdag 12. november 2019
• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot...