Tirsdag 5. november 2019
På overtid

• Hvis du lurer på om det er penger i oppdrettsnæringen, får du svar i marsutgaven av finanstidsskriftet Forbes. På bladets liste over verdens rikeste mennesker under 30 år, stakk Salmar-arving Gunnar Magnar Witzøe av med førsteplassen. Forbes anslår at han har en formue på svimlende 26 milliarder kroner. Det er penger i norsk oppdrett. Store penger. Det går også fram i rapporten utvalget som har sett på muligheten for å beskatte næringen, la fram for finansminister Siv Jensen i går: Driftsmarginene har de siste ti åra i snitt vært nesten fem ganger høyere enn i industrien, og aksjeverdien har tidoblet seg på få år. Fem av de 25 største selskapene på Oslo Børs er oppdrettsselskap, viser rapporten.

• Likevel har ikke overskuddet fra næringen kommet fellesskapet til gode, ut over ordinær skatt fra selskaper og ansatte. Slik skiller oppdrett seg fra andre næringer som tar land og hav i bruk, som petroleumsvirksomhet og vannkraft. Disse næringene beskattes av en grunnrente. Nå foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe at oppdrettsselskapene bør betale 40 prosent skatt av den ekstra avkastningen de får, og at inntekten fordeles mellom staten og kommunene. Det er det samme nivået som kraftselskapene må betale i naturressursskatt.

• Både LO og kommunenes organisasjon KS er skeptiske til en slik beskatning, fordi de frykter at næringen på sikt kan flagge ut av landet, og at inntekter og arbeidsplasser kan gå tapt. «Jeg har jobbet med næringspolitikk i 30 år. Jeg har til gode å høre en næring som ikke sier det samme. Oljeselskapene sa akkurat det samme på 70-tallet som jeg har hørt laksenæringen si det siste året», er utvalgslederens svar ifølge NTB. Frykten for utflagging bør ikke føre til at samfunnet lukker øynene for superprofitten bransjen kan ta ut for gratis bruk av naturen vår. Det er heller ikke slik at overskuddet i næringen bare brukes til å bekjempe lakselus og tilpasse seg klimaendringer; en alt annet enn ubetydelig sum går også til stadig færre og stadig rikere eieres overdrevne luksusforbruk.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...