Tirsdag 5. november 2019
På overtid

• Hvis du lurer på om det er penger i oppdrettsnæringen, får du svar i marsutgaven av finanstidsskriftet Forbes. På bladets liste over verdens rikeste mennesker under 30 år, stakk Salmar-arving Gunnar Magnar Witzøe av med førsteplassen. Forbes anslår at han har en formue på svimlende 26 milliarder kroner. Det er penger i norsk oppdrett. Store penger. Det går også fram i rapporten utvalget som har sett på muligheten for å beskatte næringen, la fram for finansminister Siv Jensen i går: Driftsmarginene har de siste ti åra i snitt vært nesten fem ganger høyere enn i industrien, og aksjeverdien har tidoblet seg på få år. Fem av de 25 største selskapene på Oslo Børs er oppdrettsselskap, viser rapporten.

• Likevel har ikke overskuddet fra næringen kommet fellesskapet til gode, ut over ordinær skatt fra selskaper og ansatte. Slik skiller oppdrett seg fra andre næringer som tar land og hav i bruk, som petroleumsvirksomhet og vannkraft. Disse næringene beskattes av en grunnrente. Nå foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe at oppdrettsselskapene bør betale 40 prosent skatt av den ekstra avkastningen de får, og at inntekten fordeles mellom staten og kommunene. Det er det samme nivået som kraftselskapene må betale i naturressursskatt.

• Både LO og kommunenes organisasjon KS er skeptiske til en slik beskatning, fordi de frykter at næringen på sikt kan flagge ut av landet, og at inntekter og arbeidsplasser kan gå tapt. «Jeg har jobbet med næringspolitikk i 30 år. Jeg har til gode å høre en næring som ikke sier det samme. Oljeselskapene sa akkurat det samme på 70-tallet som jeg har hørt laksenæringen si det siste året», er utvalgslederens svar ifølge NTB. Frykten for utflagging bør ikke føre til at samfunnet lukker øynene for superprofitten bransjen kan ta ut for gratis bruk av naturen vår. Det er heller ikke slik at overskuddet i næringen bare brukes til å bekjempe lakselus og tilpasse seg klimaendringer; en alt annet enn ubetydelig sum går også til stadig færre og stadig rikere eieres overdrevne luksusforbruk.

Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...