Tirsdag 5. november 2019
SENSOR: Bare 8,3 prosent av stoffet til Dagbladet Pluss er både dagsaktuelt og politisk relevant, viste innholdsanalysen til Høgskulen i Volda. Det ble for lite for Medietilsynet og direktør Mari Velsand.
• Medietilsynet avslår Dagbladets søknad om pressestøtte • Besto ikke innholdstesten til Høgskulen i Volda
Innholdet felte Dagbladet
Undersak

– Ikke nok aktuell

Medietilsynets konklusjon baserer seg blant annet på to eksterne vurderinger: En juridisk og økonomisk vurdering fra konsulentselskapet BDO og en innholdsanalyse av Høgskolen i Volda. Innholdsanalysen konkluderer med at Dagbladet ikke har en tilstrekkelig stor andel samfunnsrelevante og dagsaktuelle nyheter.

Professor Paul Bjerke og førstelektor Lars Julius Halvorsen ved Høgskulen i Volda deltok i går på pressekonferansen.

De legger ikke skjul på at Dagbladet.no ville kvalifisert til pressestøtte dersom hele nettavisa hadde blitt vurdert, og ikke bare sakene fra Dagbladet Pluss.

– Det er ikke stor forskjell på Dagbladet Pluss og Dagsavisen om man kun ser på sjangersammensetning. Dagbladet Pluss skiller seg ut når man ser nærmere på funksjonskriteriet som aviser som mottar pressestøtte, bør oppfylle. Nemlig å opplyse om dagsaktuelle saker som er samfunnsmessig og politisk relevant, sier Bjerke.

– I dette spørsmålet opplever vi også at det er brei enighet i forvaltningen, bransjen, forskningsmiljøer og ulike offentlige utredninger opp gjennom årene, mener Lars Julius Halvorsen.

Medietilsynet gir Dagbladet Pluss stryk for innholdet, men tar ikke stilling til selskaps­konstruksjonen. – Kan åpne for liknende søknader, sier medieviter.

Medier

Dagbladets forsøk på å komme inn under pressestøtte­ordningen har vært omdiskutert. Med full uttelling kunne avishusets abonnements­tjeneste på nett, Dagbladet Pluss, håvet inn rundt 25 millioner kroner.

Det blir ikke noe av – i denne omgang. På en pressekonferanse i Oslo i går forklarte Medietilsynets direktør Mari Velsand hvorfor.

– Vurderingen vår er at andelen dagsaktuelt og politisk relevant stoff er for lav til at Dagbladet Pluss kan sies å ha en løpende dekning av nyhets- og aktualitetsstoff, sa Velsand.

Den omdiskuterte selskapskonstruksjonen, der Dagbladet Pluss er skilt ut fra Dagbladet AS og kjøper distribusjonsplass på db.no til en avtalt pris, ble ikke vektlagt i totalvurderingen.

– Vi er inne i kompliserte problemstillinger og måtte trolig ha gått mer i dybden av dette for å trekke en konklusjon, forteller Velsand til Klassekampen.

– Vi mente det ikke ville vært riktig ressursbruk å gjøre dette nå. Når konklusjonen for vurderingen av innholdskriteriene var såpass klar, var det heller ikke nødvendig.

Fakta

Dagbladet Pluss:

• I april i år søkte Dagbladet om pressestøtte for datterselskapet Dagbladet Pluss på nett.

• I 2018 hadde Dagbladet Pluss 63,5 millioner kroner i driftskostnader, for en redaksjon på 10 ansatte. Underskuddet var estimert til 18,5 millioner kroner. Om Dagbladet fikk innvilget støtte, ville de kunne fått 20 millioner kroner.

• I går kom Medietilsynets konklusjon. Avslaget er basert på to eksterne utredninger: Én juridisk og økonomisk vurdering gjort av konsulentselskapet BDO og en innholdsanalyse fra Høgskulen i Volda.

Flere kan følge etter

Medieforsker Helle Sjøvaag er ikke overrasket over at Dagbladet Pluss stryker på kravet til innhold. At Medietilsynet ikke konkluderer når det gjelder selskapskonstruksjonen, gjør at det fortsatt er uklart hvilken type publikasjoner som kan få støtte.

– Pressestøtta er en ordning som bransjen innretter seg etter. Dagbladet har skilt ut Dagbladet Pluss for å teste forskriften, men nå er det fortsatt usikkert hvordan framtidige konstruksjoner kan se ut, sier Sjøvaag, som er professor i journalistikk ved Universitetet i Stavanger.

Ifølge Sjøvaag kan man se for seg at Dagbladet Pluss’ reaksjon på avgjørelsen vil være å publisere flere aktuelle saker.

Et annet utfall kan være at andre medier kan lage liknende selskapskonstruksjoner.

– Men det er ikke en enkel løsning, for daglige nyheter er ikke nødvendigvis det som skaffer deg abonnenter. Saker om vær, trafikk og ulykker ligger også åpent tilgjengelig på de fleste nettsteder, påpeker Sjøvaag.

– Dette vil ikke automatisk sende et signal til VG om å skille ut VG+ som et eget selskap, legger hun til.

Oppfyller økonomiske krav

Medietilsynet bestilte to eksterne rapporter for å vurdere ulike sider ved søknaden til Dagbladet Pluss. Den ene rapporten er utført av Høgskulen i Volda og er en analyse av det redaksjonelle innholdet i Pluss-sakene.

Den andre rapporten handler om økonomi og organisering. Her konkluderer rådgivningsselskapet BDO med at Dagbladet oppfyller vilkårene knyttet til organisering, overskudd og utbytte. Ifølge BDO er det heller tvil om at Dagbladet AS og Dagbladet Pluss er separate juridiske enheter.

Tidligere har det vært satt spørsmålstegn ved kostnadsnivået til Dagbladet Pluss. Abonnementstjenesten har bare ti ansatte, men hadde driftskostnader på hele 63,5 millioner kroner i fjor. En god del av dette skyldes internfakturering mellom selskapene.

– Det er klart det kan stilles spørsmål ved internprising av slike tjenester, men det skal mye til for å vurdere om prisen tilsvarer markedsmessige vilkår, som forskriften stiller krav om, sier Mari Velsand til Klassekampen.

– Vi hadde ingen holdepunkter for å konkludere med at Dagbladet Pluss bryter med disse reglene.

Dagbladet kan anke

Økonomidirektør Anette Nordskog i Aller Media, som eier Dagbladet Pluss, sier til Klassekampen at de er overrasket over Medietilsynets beslutning.

– Vi trodde vi har berettiget til støtte, ellers hadde vi ikke søkt. Men vi har ikke hatt tid til å gå gjennom vedtaket, så det skal vi gjøre nå.

– Er dere overrasket over at det i hovedsak er innholdet, og ikke selskapskonstruksjonen, som gjør at Medietilsynet lander på avslag?

– Vi har åpenbart tenkt at vi har vært støtteberettiget, både i måten selskapet er satt opp på og i innholdet.

– Motiverer dette dere til å gjøre noen grep i innholdet og prøve igjen?

– Det kan jeg ikke kommentere nå, sier Nordskog.

Ifølge forskriften for produksjonstilskudd kan Dagbladet klage inn Medietilsynets avgjørelse for Klagenemnda for mediesaker.

kultur@klassekampen.no

Fredag 22. november 2019
NY INFO: Anniken Hauglie (H) sa til Stortinget at hun først etter sommeren i år fikk beskjed om omfanget av uriktige Nav-dommer. En e-post viser at hun ble varslet allerede i fjor.
Fredag 22. november 2019
Tiril Broch Aakre og Trude Lorentzen har begge skrevet om sine mødres selvmord, men i hver sin sjanger. – I dag ville jeg trolig valgt romanen, sier Lorentzen.
Fredag 22. november 2019
RADIKAL: Jeremy Corbyn har allerede flyttet Labour mot venstre. Nå går han til angrep på arven fra den konservative statsministeren Margaret Thatcher.
Fredag 22. november 2019
• Alle partiene på rødgrønn side har nå presentert sine alternative budsjetter. Det er forskjeller og uenigheter – for eksempel mellom MDG og Sp i avgiftspolitikken – likevel trer det fram et tydelig felles verdigrunnlag. Det tydeligste...
Torsdag 21. november 2019
ANSVAR: Draps­tallet i Bolivia har økt kraftig etter at Evo Morales gikk av. En direkte konsekvens av interimregjeringens politikk, mener forsker.
Torsdag 21. november 2019
Hele 16 norske byer og tettsteder kan miste sitt eneste bokutsalg etter konkursen i Notabene. – Bokhandelen har vært en hjørnestein i Rakkestad, sier ordfører Karoline Fjeldstad.
Torsdag 21. november 2019
STRAFF: Samanslåtte kommunar som har eigedomsskatt, tek med seg ein straffeskatt inn i samlivet. Stavanger taper om lag like mykje som dei fekk i tilskot på å slå seg saman.
Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
TILLIT: Velferds­staten ble skapt for å hjelpe dem som faller utenfor. Nå frykter Ap-veteran Martin Kolberg at den i stedet mistenkeliggjør folk som sitter nederst ved bordet.
Onsdag 20. november 2019
Flere medier går nå gjennom eldre metoo-artikler og korrigerer feil. – Mediedebatten må ikke bli punktumet for metoo-­debatten, advarer redaktør.